Gropgården

Flerbostadshus

Gropgården

Flerbostadshus

Gropgården

Flerbostadshus

Mitt i riksintresset, Arboga stadskärna, har vi skapat ett nytt kvarter helt i trä. Kvarteret innehåller 40 hyresrätter och är byggda med den senaste tekniken av träbyggnad, KL-trä (korslimmat trä).

Kvarteret förhåller sig efter noggranna analyser både till platsen och till stadens historia. På hörntomten skapar två byggnader i vinkel en skyddad och mysig innergård där en äldre sparad byggnad även starkt bidrar till en härlig karaktär. De två byggnaderna mot gatan har fått olika karaktär som förhållit sig till stadens hierarki och struktur. Den byggnad som ligger utmed den större gatan har både fått en större byggnadsvolym samt en hög detaljering medan den byggnad som ligger utmed den mindre gatan har fått en mindre byggnadsvolym samt ett enklare uttryck. Tillsammans med en väl gestaltad innergård visar kvarteret att man med varsamhet och noggrant arkitektarbete lyckosamt kan komplettera äldre befintliga miljöer med nya byggnader som både lyfter och förstärker en plats.

 

Beställare: Kommunalt / Privat fastighetsbolag
Färdigställt: 2021
Plats: Arboga centrum

 • Andreas Forsberg

  Arkitekt

 • Lars Almstedt

  Arkitekt

 • Tommy Saarela

  Arkitekt

 • Joakim Malmquist

  Landskapsarkitekt

 • Oskar Löfgren

  Byggnadsingenjör

  BIM -projektering, BIM-samordning

Mitt i riksintresset, Arboga stadskärna, har vi skapat ett nytt kvarter helt i trä. Kvarteret innehåller 40 hyresrätter och är byggda med den senaste tekniken av träbyggnad, KL-trä (korslimmat trä).

Kvarteret förhåller sig efter noggranna analyser både till platsen och till stadens historia. På hörntomten skapar två byggnader i vinkel en skyddad och mysig innergård där en äldre sparad byggnad även starkt bidrar till en härlig karaktär. De två byggnaderna mot gatan har fått olika karaktär som förhållit sig till stadens hierarki och struktur. Den byggnad som ligger utmed den större gatan har både fått en större byggnadsvolym samt en hög detaljering medan den byggnad som ligger utmed den mindre gatan har fått en mindre byggnadsvolym samt ett enklare uttryck. Tillsammans med en väl gestaltad innergård visar kvarteret att man med varsamhet och noggrant arkitektarbete lyckosamt kan komplettera äldre befintliga miljöer med nya byggnader som både lyfter och förstärker en plats.

 

Beställare: Kommunalt / Privat fastighetsbolag
Färdigställt: 2021
Plats: Arboga centrum

 • Andreas Forsberg

  Arkitekt

 • Lars Almstedt

  Arkitekt

 • Tommy Saarela

  Arkitekt

 • Joakim Malmquist

  Landskapsarkitekt

 • Oskar Löfgren

  Byggnadsingenjör

  BIM -projektering, BIM-samordning

Mitt i riksintresset, Arboga stadskärna, har vi skapat ett nytt kvarter helt i trä. Kvarteret innehåller 40 hyresrätter och är byggda med den senaste tekniken av träbyggnad, KL-trä (korslimmat trä).

Kvarteret förhåller sig efter noggranna analyser både till platsen och till stadens historia. På hörntomten skapar två byggnader i vinkel en skyddad och mysig innergård där en äldre sparad byggnad även starkt bidrar till en härlig karaktär. De två byggnaderna mot gatan har fått olika karaktär som förhållit sig till stadens hierarki och struktur. Den byggnad som ligger utmed den större gatan har både fått en större byggnadsvolym samt en hög detaljering medan den byggnad som ligger utmed den mindre gatan har fått en mindre byggnadsvolym samt ett enklare uttryck. Tillsammans med en väl gestaltad innergård visar kvarteret att man med varsamhet och noggrant arkitektarbete lyckosamt kan komplettera äldre befintliga miljöer med nya byggnader som både lyfter och förstärker en plats.

 

Beställare: Kommunalt / Privat fastighetsbolag
Färdigställt: 2021
Plats: Arboga centrum

 • Andreas Forsberg

  Arkitekt

 • Lars Almstedt

  Arkitekt

 • Tommy Saarela

  Arkitekt

 • Joakim Malmquist

  Landskapsarkitekt

 • Oskar Löfgren

  Byggnadsingenjör

  BIM -projektering, BIM-samordning

Relaterade projekt

 • Flerbostadshus

  Pipdånen

 • Flerbostadshus

  Mejseln

Relaterade projekt

Relaterade projekt

 • Flerbostadshus

  Pipdånen

 • Flerbostadshus

  Mejseln

 • Flerbostadshus

  Pipdånen

 • Flerbostadshus

  Mejseln