Joakim Malmquist

Landskapsarkitekt

Joakim Malmquist

Landskapsarkitekt

Joakim Malmquist

Landskapsarkitekt

Joakim om Joakim

Att förstå varje projekt och därefter försöka skapa objektsspecifika lösningar är alltid mitt mål. Ibland betyder det för mig att hjälpa beställaren genom en trasslig byråkrati i en detaljplan och ibland att rita en viktig karaktärsdetalj.

Med människans behov i centrum har jag gestaltat en stor variation av projekt de senaste 25 åren, och även undervisat i omgångar på arkitekturutbildningar. Den erfarenheten jag dragit av dessa år är att de bästa projekten skapas i positiva samarbeten där alla aspekter och behov behöver vägas in. Samtliga inblandade i ett projekt behöver initialt ha en samsyn om målbild och förväntningar, för att därefter respektera och dra nytta av varandras individuella kompetenser och unika kunskaper.

Det är få saker som är mer inspirerande och utvecklande än att diskutera sina ritningar och lösningar med kunniga entreprenörer och hantverkare som slutför det gemensamma projektet.

Kontaktuppgifter

070 656 93 08

Joakim om Joakim

Att förstå varje projekt och därefter försöka skapa objektsspecifika lösningar är alltid mitt mål. Ibland betyder det för mig att hjälpa beställaren genom en trasslig byråkrati i en detaljplan och ibland att rita en viktig karaktärsdetalj.

Med människans behov i centrum har jag gestaltat en stor variation av projekt de senaste 25 åren, och även undervisat i omgångar på arkitekturutbildningar. Den erfarenheten jag dragit av dessa år är att de bästa projekten skapas i positiva samarbeten där alla aspekter och behov behöver vägas in. Samtliga inblandade i ett projekt behöver initialt ha en samsyn om målbild och förväntningar, för att därefter respektera och dra nytta av varandras individuella kompetenser och unika kunskaper.

Det är få saker som är mer inspirerande och utvecklande än att diskutera sina ritningar och lösningar med kunniga entreprenörer och hantverkare som slutför det gemensamma projektet.

Kontaktuppgifter

070 656 93 08

Joakim om Joakim

Att förstå varje projekt och därefter försöka skapa objektsspecifika lösningar är alltid mitt mål. Ibland betyder det för mig att hjälpa beställaren genom en trasslig byråkrati i en detaljplan och ibland att rita en viktig karaktärsdetalj.

Med människans behov i centrum har jag gestaltat en stor variation av projekt de senaste 25 åren, och även undervisat i omgångar på arkitekturutbildningar. Den erfarenheten jag dragit av dessa år är att de bästa projekten skapas i positiva samarbeten där alla aspekter och behov behöver vägas in. Samtliga inblandade i ett projekt behöver initialt ha en samsyn om målbild och förväntningar, för att därefter respektera och dra nytta av varandras individuella kompetenser och unika kunskaper.

Det är få saker som är mer inspirerande och utvecklande än att diskutera sina ritningar och lösningar med kunniga entreprenörer och hantverkare som slutför det gemensamma projektet.

Kontaktuppgifter

070 656 93 08

 • Offentligt projekt

  Munktellstaden

 • Park

  Hörsalsparken

 • Begravningsplats

  Strängnäs kyrkogård

 • Offentligt projekt

  Munktellstaden

 • Park

  Hörsalsparken

 • Begravningsplats

  Strängnäs kyrkogård

 • Offentligt projekt

  Munktellstaden

 • Park

  Hörsalsparken

 • Begravningsplats

  Strängnäs kyrkogård

Expertis

Stadsbyggnad

Torg och parker

Strukturanalys

Teknisk beskrivning

Dagvatten

Erfarenhet

Landskapsarkitektutbildning Sveriges Lantbruksuniversitet

Joakim Malmquist landskapsarkitekt, ägare

AQ Arkitekter AB, delägare

JoMa Arkitektur AB, ägare

AQ3 Arkitektur AB, delägare

Undervisat på KTH Arkitektur och urban design

Verksam som landskapsarkitekt sedan 2000

Expertis

Stadsbyggnad

Torg och parker

Strukturanalys

Teknisk beskrivning

Dagvatten

Erfarenhet

Landskapsarkitektutbildning Sveriges Lantbruksuniversitet

Joakim Malmquist landskapsarkitekt, ägare

AQ Arkitekter AB, delägare

JoMa Arkitektur AB, ägare

AQ3 Arkitektur AB, delägare

Undervisat på KTH Arkitektur och urban design

Verksam som landskapsarkitekt sedan 2000

Expertis

Stadsbyggnad

Torg och parker

Strukturanalys

Teknisk beskrivning

Dagvatten

Erfarenhet

Landskapsarkitektutbildning Sveriges Lantbruksuniversitet

Joakim Malmquist landskapsarkitekt, ägare

AQ Arkitekter AB, delägare

JoMa Arkitektur AB, ägare

AQ3 Arkitektur AB, delägare

Undervisat på KTH Arkitektur och urban design

Verksam som landskapsarkitekt sedan 2000