Strängnäs kyrkogård

Begravningsplats

Strängnäs kyrkogård

Begravningsplats

Strängnäs kyrkogård

Begravningsplats

Söder om Strängnäs ligger den nya kyrkogården. I utvecklingen av denna har vi i under flera år arbetat för att öka detaljeringsgraden och attraktiviteten samtidigt som platsen utökats och framtidssäkras.

I ett första steg skapades bearbetade vistelseytor runt kapellet. Yttre rumsindelningar som möjliggör för flera sällskap, eller olika delar av sällskap, att vistas samtidigt utan att störa varandra. Till detta så byggdes en vattentrappa och en bäckfåra som knyter kapellet till den befintliga centrala dammen. Även dammen fick nya sittplatser i olika skalor. Första etappen präglas av en gedigen matrialitet med tegel, granit och koppar i hantverksmässigt utförande som sedan har kompletterats med frodig grönska och diskret blomning.

I steg två har en ny bokskogskog planterats på marker som tidigare utarrenderats. Ett kulverterat dike har öppnats upp till ett gångstråk för allmänheten. Gångstigar och angöringsvägar har kompletterats och knutits samman till en ny helhet där kyrkogården succesivt växer in i stadens större nätverk av rörelser och redan blivit en naturlig del av invånarnas promenader. Ett lugnt formspråk med enkla material har använts i grundstrukturen. Stenmjöl på gångar och större partier av kraftigväxande vegetation. Bearbetningsgraden har ökats punktvis med lite mera blomning eller någon bänk i anslutning till en granitkant som placerats i bäcken för att skapa ett porlande ljud.

Beställare: Strängnäs Domkyrkoförsamling
Färdigställt: 2015-2020
Plats: Strängnäs

 • Joakim Malmquist

  Landskapsarkitekt

Söder om Strängnäs ligger den nya kyrkogården. I utvecklingen av denna har vi i under flera år arbetat för att öka detaljeringsgraden och attraktiviteten samtidigt som platsen utökats och framtidssäkras.

I ett första steg skapades bearbetade vistelseytor runt kapellet. Yttre rumsindelningar som möjliggör för flera sällskap, eller olika delar av sällskap, att vistas samtidigt utan att störa varandra. Till detta så byggdes en vattentrappa och en bäckfåra som knyter kapellet till den befintliga centrala dammen. Även dammen fick nya sittplatser i olika skalor. Första etappen präglas av en gedigen matrialitet med tegel, granit och koppar i hantverksmässigt utförande som sedan har kompletterats med frodig grönska och diskret blomning.

I steg två har en ny bokskogskog planterats på marker som tidigare utarrenderats. Ett kulverterat dike har öppnats upp till ett gångstråk för allmänheten. Gångstigar och angöringsvägar har kompletterats och knutits samman till en ny helhet där kyrkogården succesivt växer in i stadens större nätverk av rörelser och redan blivit en naturlig del av invånarnas promenader. Ett lugnt formspråk med enkla material har använts i grundstrukturen. Stenmjöl på gångar och större partier av kraftigväxande vegetation. Bearbetningsgraden har ökats punktvis med lite mera blomning eller någon bänk i anslutning till en granitkant som placerats i bäcken för att skapa ett porlande ljud.

Beställare: Strängnäs Domkyrkoförsamling
Färdigställt: 2015-2020
Plats: Strängnäs

 • Joakim Malmquist

  Landskapsarkitekt

Söder om Strängnäs ligger den nya kyrkogården. I utvecklingen av denna har vi i under flera år arbetat för att öka detaljeringsgraden och attraktiviteten samtidigt som platsen utökats och framtidssäkras.

I ett första steg skapades bearbetade vistelseytor runt kapellet. Yttre rumsindelningar som möjliggör för flera sällskap, eller olika delar av sällskap, att vistas samtidigt utan att störa varandra. Till detta så byggdes en vattentrappa och en bäckfåra som knyter kapellet till den befintliga centrala dammen. Även dammen fick nya sittplatser i olika skalor. Första etappen präglas av en gedigen matrialitet med tegel, granit och koppar i hantverksmässigt utförande som sedan har kompletterats med frodig grönska och diskret blomning.

I steg två har en ny bokskogskog planterats på marker som tidigare utarrenderats. Ett kulverterat dike har öppnats upp till ett gångstråk för allmänheten. Gångstigar och angöringsvägar har kompletterats och knutits samman till en ny helhet där kyrkogården succesivt växer in i stadens större nätverk av rörelser och redan blivit en naturlig del av invånarnas promenader. Ett lugnt formspråk med enkla material har använts i grundstrukturen. Stenmjöl på gångar och större partier av kraftigväxande vegetation. Bearbetningsgraden har ökats punktvis med lite mera blomning eller någon bänk i anslutning till en granitkant som placerats i bäcken för att skapa ett porlande ljud.

Beställare: Strängnäs Domkyrkoförsamling
Färdigställt: 2015-2020
Plats: Strängnäs

 • Joakim Malmquist

  Landskapsarkitekt

Relaterade projekt

 • Begravningsplats

  St Eskils kreamtorium

 • Begravningsplats

  Torshälla kyrkogård

Relaterade projekt

Relaterade projekt

 • Begravningsplats

  St Eskils kreamtorium

 • Begravningsplats

  Torshälla kyrkogård

 • Begravningsplats

  St Eskils kreamtorium

 • Begravningsplats

  Torshälla kyrkogård