St Eskils kreamtorium

Begravningsplats

St Eskils kreamtorium

Begravningsplats

St Eskils kreamtorium

Begravningsplats

I samband med att krematoriet på St Eskil kyrkogård byggs om, skapas också en ny förplats till kapellet.  Det är hit man kommer innan ceremonin börjar och det behöver därför finnas plats för flera sällskap, samtidigt som ska upplevas som att man kan få vara i fred. Entréplatsen har delats upp i två delar, den yttre mötesplatsen som annonserar och öppnar upp platsen, samt den inre samlingsplatsen med mindre rumsbildningar som ger möjlighet att vara flera sällskap samtidigt som det finns möjlighet till avskildhet.

Den yttre möteplatsen öppnar upp mot öster och ett nytt gångstråk placeras mellan tallarna och leder in från parkeringen. Ytan markeras av murar som är ett genomgående element på platsen. Ett körsbärsträd med en rund bänk blir ett naturligt element för att slå sig ned och vänta.

Den inre samlingsplatsen får mindre rumsbildningar genom att planteringsytorna och naturstensytorna vävs in i varandra. De befintliga stora tallarna har sparats och kompletterats med en lugn grön grund med högre gräs och perenner som går i vitt och mörkt rött. Ett konstverk som tidigare stod längre ut i gräsytan har fått flytta in i den inre samlingsplatsen och bidrar med sitt porlande vatten till lugn och eftertanke.

I anslutning till entréplatsen skapas också en ny kransgården tillskapas i den gräsbeklädda sluttningen ned mot den befintliga minneslunden, öster om förgården till Kapellkrematoriet och den befintliga gångvägen. Kransgården skär in i slänten i en omfamnande och samlande rörelse. Den nås i sydväst från den nuvarande gångvägen och från norr genom att besökaren tar ett par trappsteg ned. När besökarna rör sig genom kransgården möts de av en serie nischer eller rum som ger flera olika möjligheter för exponering av kransar och blommor. Här blir det naturligt för besökaren att kunna stanna upp och minnas.

Mot det befintliga gångstråket i väster tar en naturstensmur upp nivåskillnaderna och på motstående sida av kransgården placeras naturstenshällar i en yta av marktäckare. Även dessa hällar är menade att användas för arrangemang från ceremonier. Kransgården avslutas mot befintlig slänt med en stödmur som tar upp nivåskillnaderna mot slänten. Ungefär i mitten av gården planteras ett vårdträd och dess krona bildar ett tak över de två stolarna som är placerade under kronan.

 • Hanna Larsson

  Landskapsarkitekt

 • Joakim Malmquist

  Landskapsarkitekt

 • Anna Wennberg

  Landskapsarkitekt

I samband med att krematoriet på St Eskil kyrkogård byggs om, skapas också en ny förplats till kapellet.  Det är hit man kommer innan ceremonin börjar och det behöver därför finnas plats för flera sällskap, samtidigt som ska upplevas som att man kan få vara i fred. Entréplatsen har delats upp i två delar, den yttre mötesplatsen som annonserar och öppnar upp platsen, samt den inre samlingsplatsen med mindre rumsbildningar som ger möjlighet att vara flera sällskap samtidigt som det finns möjlighet till avskildhet.

Den yttre möteplatsen öppnar upp mot öster och ett nytt gångstråk placeras mellan tallarna och leder in från parkeringen. Ytan markeras av murar som är ett genomgående element på platsen. Ett körsbärsträd med en rund bänk blir ett naturligt element för att slå sig ned och vänta.

Den inre samlingsplatsen får mindre rumsbildningar genom att planteringsytorna och naturstensytorna vävs in i varandra. De befintliga stora tallarna har sparats och kompletterats med en lugn grön grund med högre gräs och perenner som går i vitt och mörkt rött. Ett konstverk som tidigare stod längre ut i gräsytan har fått flytta in i den inre samlingsplatsen och bidrar med sitt porlande vatten till lugn och eftertanke.

I anslutning till entréplatsen skapas också en ny kransgården tillskapas i den gräsbeklädda sluttningen ned mot den befintliga minneslunden, öster om förgården till Kapellkrematoriet och den befintliga gångvägen. Kransgården skär in i slänten i en omfamnande och samlande rörelse. Den nås i sydväst från den nuvarande gångvägen och från norr genom att besökaren tar ett par trappsteg ned. När besökarna rör sig genom kransgården möts de av en serie nischer eller rum som ger flera olika möjligheter för exponering av kransar och blommor. Här blir det naturligt för besökaren att kunna stanna upp och minnas.

Mot det befintliga gångstråket i väster tar en naturstensmur upp nivåskillnaderna och på motstående sida av kransgården placeras naturstenshällar i en yta av marktäckare. Även dessa hällar är menade att användas för arrangemang från ceremonier. Kransgården avslutas mot befintlig slänt med en stödmur som tar upp nivåskillnaderna mot slänten. Ungefär i mitten av gården planteras ett vårdträd och dess krona bildar ett tak över de två stolarna som är placerade under kronan.

 • Hanna Larsson

  Landskapsarkitekt

 • Joakim Malmquist

  Landskapsarkitekt

 • Anna Wennberg

  Landskapsarkitekt

I samband med att krematoriet på St Eskil kyrkogård byggs om, skapas också en ny förplats till kapellet.  Det är hit man kommer innan ceremonin börjar och det behöver därför finnas plats för flera sällskap, samtidigt som ska upplevas som att man kan få vara i fred. Entréplatsen har delats upp i två delar, den yttre mötesplatsen som annonserar och öppnar upp platsen, samt den inre samlingsplatsen med mindre rumsbildningar som ger möjlighet att vara flera sällskap samtidigt som det finns möjlighet till avskildhet.

Den yttre möteplatsen öppnar upp mot öster och ett nytt gångstråk placeras mellan tallarna och leder in från parkeringen. Ytan markeras av murar som är ett genomgående element på platsen. Ett körsbärsträd med en rund bänk blir ett naturligt element för att slå sig ned och vänta.

Den inre samlingsplatsen får mindre rumsbildningar genom att planteringsytorna och naturstensytorna vävs in i varandra. De befintliga stora tallarna har sparats och kompletterats med en lugn grön grund med högre gräs och perenner som går i vitt och mörkt rött. Ett konstverk som tidigare stod längre ut i gräsytan har fått flytta in i den inre samlingsplatsen och bidrar med sitt porlande vatten till lugn och eftertanke.

I anslutning till entréplatsen skapas också en ny kransgården tillskapas i den gräsbeklädda sluttningen ned mot den befintliga minneslunden, öster om förgården till Kapellkrematoriet och den befintliga gångvägen. Kransgården skär in i slänten i en omfamnande och samlande rörelse. Den nås i sydväst från den nuvarande gångvägen och från norr genom att besökaren tar ett par trappsteg ned. När besökarna rör sig genom kransgården möts de av en serie nischer eller rum som ger flera olika möjligheter för exponering av kransar och blommor. Här blir det naturligt för besökaren att kunna stanna upp och minnas.

Mot det befintliga gångstråket i väster tar en naturstensmur upp nivåskillnaderna och på motstående sida av kransgården placeras naturstenshällar i en yta av marktäckare. Även dessa hällar är menade att användas för arrangemang från ceremonier. Kransgården avslutas mot befintlig slänt med en stödmur som tar upp nivåskillnaderna mot slänten. Ungefär i mitten av gården planteras ett vårdträd och dess krona bildar ett tak över de två stolarna som är placerade under kronan.

 • Hanna Larsson

  Landskapsarkitekt

 • Joakim Malmquist

  Landskapsarkitekt

 • Anna Wennberg

  Landskapsarkitekt

Relaterade projekt

 • Begravningsplats

  Torshälla kyrkogård

Relaterade projekt

Relaterade projekt

 • Begravningsplats

  Torshälla kyrkogård

 • Begravningsplats

  Torshälla kyrkogård