Anna Wennberg

Landskapsarkitekt

Anna Wennberg

Landskapsarkitekt

Anna Wennberg

Landskapsarkitekt

Anna om Anna

För mig är det viktigt att det jag ritar ska kännas självklart på platsen.

I mitt arbete gestaltatar jag miljöer i stadens rum, från den stora till den lilla skalan. Jag är med i hela processen från tidigt skede med skisser och förstudier, till projektering av bygghandlingar. Jag tilltalas av den enkla, funktionella estetiken från 50-talet, som möter nya, spännande material och lösningar. Hela tiden med stor omsorg om människan och hur man ska leva livet på de platser vi ritar. I mina projekt värnar jag om skalan, hög detaljering, hållbarhet samt praktisk genomförbarhet, vilket ett stort antal byggda och genomförda projekt vittnar om.

Jag har mångårig erfarenhet av uppdrag inom bostäder, lekplatser och parker samt offentlig sektor, med inriktning på förskolor, skolor, äldreboenden samt vårdmiljöer. Med min erfarenhet anlitas jag även för att ta fram kommunala styrdokument för förskolors och grundskolors utemiljö, för genomförande av barndialoger samt workshops i olika projekt.

Kontaktuppgifter

073 640 74 27

Anna om Anna

För mig är det viktigt att det jag ritar ska kännas självklart på platsen.

I mitt arbete gestaltatar jag miljöer i stadens rum, från den stora till den lilla skalan. Jag är med i hela processen från tidigt skede med skisser och förstudier, till projektering av bygghandlingar. Jag tilltalas av den enkla, funktionella estetiken från 50-talet, som möter nya, spännande material och lösningar. Hela tiden med stor omsorg om människan och hur man ska leva livet på de platser vi ritar. I mina projekt värnar jag om skalan, hög detaljering, hållbarhet samt praktisk genomförbarhet, vilket ett stort antal byggda och genomförda projekt vittnar om.

Jag har mångårig erfarenhet av uppdrag inom bostäder, lekplatser och parker samt offentlig sektor, med inriktning på förskolor, skolor, äldreboenden samt vårdmiljöer. Med min erfarenhet anlitas jag även för att ta fram kommunala styrdokument för förskolors och grundskolors utemiljö, för genomförande av barndialoger samt workshops i olika projekt.

Kontaktuppgifter

073 640 74 27

Anna om Anna

För mig är det viktigt att det jag ritar ska kännas självklart på platsen.

I mitt arbete gestaltatar jag miljöer i stadens rum, från den stora till den lilla skalan. Jag är med i hela processen från tidigt skede med skisser och förstudier, till projektering av bygghandlingar. Jag tilltalas av den enkla, funktionella estetiken från 50-talet, som möter nya, spännande material och lösningar. Hela tiden med stor omsorg om människan och hur man ska leva livet på de platser vi ritar. I mina projekt värnar jag om skalan, hög detaljering, hållbarhet samt praktisk genomförbarhet, vilket ett stort antal byggda och genomförda projekt vittnar om.

Jag har mångårig erfarenhet av uppdrag inom bostäder, lekplatser och parker samt offentlig sektor, med inriktning på förskolor, skolor, äldreboenden samt vårdmiljöer. Med min erfarenhet anlitas jag även för att ta fram kommunala styrdokument för förskolors och grundskolors utemiljö, för genomförande av barndialoger samt workshops i olika projekt.

Kontaktuppgifter

073 640 74 27

 • Bostadsgård

  Persikan

 • Idrott

  Gredby idrottsplats

 • Skolgård

  Forskaren 1 & 2

 • Bostadsgård

  Persikan

 • Idrott

  Gredby idrottsplats

 • Skolgård

  Forskaren 1 & 2

 • Bostadsgård

  Persikan

 • Idrott

  Gredby idrottsplats

 • Skolgård

  Forskaren 1 & 2

Expertis

Bostadsmiljöer

Utemiljöer för barn och unga

Vårdboenden

Medoborgardialoger och workshops

Erfarenhet

”Lights in Alingsås”, workshop i utomhusbelysning

“Sjöstadens ljus”, workshop i utomhusbelysning, Hammarby Sjöstad

Nova Point utbildning

Sunda Hus utbildning

Svensk Byggtjänst (omvärldsbevakning/bygginfo), löpande 1-2 dag/år

Master Course in Light and Design, KTH, Stockholm

Kurser i landskapsarkitektur och arkitektur, UBC School of Architecture, Vancouver, Kanada

Master i landskapsarkitektur, Sveriges Lantbruksuniversitet

Verksam landskapsarkitekt sedan 2004

 

Expertis

Bostadsmiljöer

Utemiljöer för barn och unga

Vårdboenden

Medoborgardialoger och workshops

Erfarenhet

”Lights in Alingsås”, workshop i utomhusbelysning

“Sjöstadens ljus”, workshop i utomhusbelysning, Hammarby Sjöstad

Nova Point utbildning

Sunda Hus utbildning

Svensk Byggtjänst (omvärldsbevakning/bygginfo), löpande 1-2 dag/år

Master Course in Light and Design, KTH, Stockholm

Kurser i landskapsarkitektur och arkitektur, UBC School of Architecture, Vancouver, Kanada

Master i landskapsarkitektur, Sveriges Lantbruksuniversitet

Verksam landskapsarkitekt sedan 2004

 

Expertis

Bostadsmiljöer

Utemiljöer för barn och unga

Vårdboenden

Medoborgardialoger och workshops

Erfarenhet

”Lights in Alingsås”, workshop i utomhusbelysning

“Sjöstadens ljus”, workshop i utomhusbelysning, Hammarby Sjöstad

Nova Point utbildning

Sunda Hus utbildning

Svensk Byggtjänst (omvärldsbevakning/bygginfo), löpande 1-2 dag/år

Master Course in Light and Design, KTH, Stockholm

Kurser i landskapsarkitektur och arkitektur, UBC School of Architecture, Vancouver, Kanada

Master i landskapsarkitektur, Sveriges Lantbruksuniversitet

Verksam landskapsarkitekt sedan 2004