Forskaren 1 & 2

Skolgård

Forskaren 1 & 2

Skolgård

Forskaren 1 & 2

Skolgård

Projektet består av två skolor med tillhörande skolgårdar inom samma kvarter. Vi har varit med från tidigt detaljplaneskede, fram till gestaltning och projektering av bägge skolgårdarna. Då de ligger i en central del av Eskilstuna uppnår man inte Boverkets rekommendation på friyta. Vi har därför noggrant analyserat vilka lekvärden som de olika gårdarna erbjuder, så att de kan komplettera varandra och samutnyttjas.

Den första skolgården gestaltades och projekterades åt Eskilstuna kommun och består dels av en yta på marken, dels av en yta på tak. Den nedre ytan innehåller närlek i upphöjda öar, med cortenklädda sidor och ett mjukt och varmt golv av trä. Här finns sittytor, scen, gungdjur, sandlek samt klätterlek. Till det kommer ytor med klätterskog, temalek, rutsch i slänt, hinderbana, liangunga, en lång rad av gungor och kompisgungor, två konstgräsplaner och studslandskap. På taket har en pedagogisk yta tagits fram, med fokus på natur och teknik, med uteklassrum, pergola, odlingslådor, rörelseytor, mått och balans. Det finns också kikare, stjärnbilder, konkava och konvexa speglar och en väderstation.

Nu färdigställs den andra skolgården som vi ritat på uppdrag av Stenvalvet. Här finns också en konstgräsplan, men även balans- och hinderlek under uppvuxna träd, en pedagogisk yta med sand-    och vattenlek, sittgradänger, scen, en dubbel linbana, pingisbord, innebandysarg, träbänkar, klätterställning med sittkorgar i luften, repgunga för flera, bollplank och balanshjul.

Beställare: Barn- och utbildn.förvaltn, Eskilstuna kommun Fastighets AB, Stenvalvet
Färdigställt: 2024
Plats: Eskilstuna

 • Anna Wennberg

  Landskapsarkitekt

 • Joakim Malmquist

  Landskapsarkitekt

 • Oskar Löfgren

  Byggnadsingenjör

  BIM -projektering, BIM-samordning

Projektet består av två skolor med tillhörande skolgårdar inom samma kvarter. Vi har varit med från tidigt detaljplaneskede, fram till gestaltning och projektering av bägge skolgårdarna. Då de ligger i en central del av Eskilstuna uppnår man inte Boverkets rekommendation på friyta. Vi har därför noggrant analyserat vilka lekvärden som de olika gårdarna erbjuder, så att de kan komplettera varandra och samutnyttjas.

Den första skolgården gestaltades och projekterades åt Eskilstuna kommun och består dels av en yta på marken, dels av en yta på tak. Den nedre ytan innehåller närlek i upphöjda öar, med cortenklädda sidor och ett mjukt och varmt golv av trä. Här finns sittytor, scen, gungdjur, sandlek samt klätterlek. Till det kommer ytor med klätterskog, temalek, rutsch i slänt, hinderbana, liangunga, en lång rad av gungor och kompisgungor, två konstgräsplaner och studslandskap. På taket har en pedagogisk yta tagits fram, med fokus på natur och teknik, med uteklassrum, pergola, odlingslådor, rörelseytor, mått och balans. Det finns också kikare, stjärnbilder, konkava och konvexa speglar och en väderstation.

Nu färdigställs den andra skolgården som vi ritat på uppdrag av Stenvalvet. Här finns också en konstgräsplan, men även balans- och hinderlek under uppvuxna träd, en pedagogisk yta med sand-    och vattenlek, sittgradänger, scen, en dubbel linbana, pingisbord, innebandysarg, träbänkar, klätterställning med sittkorgar i luften, repgunga för flera, bollplank och balanshjul.

Beställare: Barn- och utbildn.förvaltn, Eskilstuna kommun Fastighets AB, Stenvalvet
Färdigställt: 2024
Plats: Eskilstuna

 • Anna Wennberg

  Landskapsarkitekt

 • Joakim Malmquist

  Landskapsarkitekt

 • Oskar Löfgren

  Byggnadsingenjör

  BIM -projektering, BIM-samordning

Projektet består av två skolor med tillhörande skolgårdar inom samma kvarter. Vi har varit med från tidigt detaljplaneskede, fram till gestaltning och projektering av bägge skolgårdarna. Då de ligger i en central del av Eskilstuna uppnår man inte Boverkets rekommendation på friyta. Vi har därför noggrant analyserat vilka lekvärden som de olika gårdarna erbjuder, så att de kan komplettera varandra och samutnyttjas.

Den första skolgården gestaltades och projekterades åt Eskilstuna kommun och består dels av en yta på marken, dels av en yta på tak. Den nedre ytan innehåller närlek i upphöjda öar, med cortenklädda sidor och ett mjukt och varmt golv av trä. Här finns sittytor, scen, gungdjur, sandlek samt klätterlek. Till det kommer ytor med klätterskog, temalek, rutsch i slänt, hinderbana, liangunga, en lång rad av gungor och kompisgungor, två konstgräsplaner och studslandskap. På taket har en pedagogisk yta tagits fram, med fokus på natur och teknik, med uteklassrum, pergola, odlingslådor, rörelseytor, mått och balans. Det finns också kikare, stjärnbilder, konkava och konvexa speglar och en väderstation.

Nu färdigställs den andra skolgården som vi ritat på uppdrag av Stenvalvet. Här finns också en konstgräsplan, men även balans- och hinderlek under uppvuxna träd, en pedagogisk yta med sand-    och vattenlek, sittgradänger, scen, en dubbel linbana, pingisbord, innebandysarg, träbänkar, klätterställning med sittkorgar i luften, repgunga för flera, bollplank och balanshjul.

Beställare: Barn- och utbildn.förvaltn, Eskilstuna kommun Fastighets AB, Stenvalvet
Färdigställt: 2024
Plats: Eskilstuna

 • Anna Wennberg

  Landskapsarkitekt

 • Joakim Malmquist

  Landskapsarkitekt

 • Oskar Löfgren

  Byggnadsingenjör

  BIM -projektering, BIM-samordning

Relaterade projekt

 • Förskola

  Gredby förskola

Relaterade projekt

Relaterade projekt

 • Förskola

  Gredby förskola

 • Förskola

  Gredby förskola