Oskar Löfgren

Byggnadsingenjör

Oskar Löfgren

Byggnadsingenjör

Oskar Löfgren

Byggnadsingenjör

Oskar om Oskar

Att arbeta med arkitektur och byggteknik inom främst bostadsbyggande har varit min vardag i tio år. I projekt fungerar jag som länk mellan det arkitektoniskt viktiga och det byggtekniskt möjliga.

I min vardag som byggnadsingenjör är det viktigt att kunna vara kreativ, hitta lösningar och samtidigt jobba effektivt. En vision ska kunna bli verklighet, uppfylla myndighetskrav och samtidigt vara ekonomiskt hållbar.

Med bakgrund inom lagidrott och marinen är jag van att arbeta i olika laguppställningar och mot uppsatta mål. För mig är det viktigt att projekt genomsyras av noggrannhet, organiserat arbete och glädje.

Byggnadsverk 3D-modellerar jag med den senaste programvaran och jag gillar att vara uppdaterad på många områden.

Kontaktuppgifter

070 085 64 80

Oskar om Oskar

Att arbeta med arkitektur och byggteknik inom främst bostadsbyggande har varit min vardag i tio år. I projekt fungerar jag som länk mellan det arkitektoniskt viktiga och det byggtekniskt möjliga.

I min vardag som byggnadsingenjör är det viktigt att kunna vara kreativ, hitta lösningar och samtidigt jobba effektivt. En vision ska kunna bli verklighet, uppfylla myndighetskrav och samtidigt vara ekonomiskt hållbar.

Med bakgrund inom lagidrott och marinen är jag van att arbeta i olika laguppställningar och mot uppsatta mål. För mig är det viktigt att projekt genomsyras av noggrannhet, organiserat arbete och glädje.

Byggnadsverk 3D-modellerar jag med den senaste programvaran och jag gillar att vara uppdaterad på många områden.

Kontaktuppgifter

070 085 64 80

Oskar om Oskar

Att arbeta med arkitektur och byggteknik inom främst bostadsbyggande har varit min vardag i tio år. I projekt fungerar jag som länk mellan det arkitektoniskt viktiga och det byggtekniskt möjliga.

I min vardag som byggnadsingenjör är det viktigt att kunna vara kreativ, hitta lösningar och samtidigt jobba effektivt. En vision ska kunna bli verklighet, uppfylla myndighetskrav och samtidigt vara ekonomiskt hållbar.

Med bakgrund inom lagidrott och marinen är jag van att arbeta i olika laguppställningar och mot uppsatta mål. För mig är det viktigt att projekt genomsyras av noggrannhet, organiserat arbete och glädje.

Byggnadsverk 3D-modellerar jag med den senaste programvaran och jag gillar att vara uppdaterad på många områden.

Kontaktuppgifter

070 085 64 80

 • Hotell

  Hotel Kokoloko

 • Flerbostadshus

  Gropgården

 • Privat boende

  Villa Sudersand

 • Hotell

  Hotel Kokoloko

 • Flerbostadshus

  Gropgården

 • Privat boende

  Villa Sudersand

 • Hotell

  Hotel Kokoloko

 • Flerbostadshus

  Gropgården

 • Privat boende

  Villa Sudersand

Expertis

BIM -projektering

BIM-samordning

Erfarenhet

Högskoleingenjörsexamen i Byggnadsteknik, Tekniska högskolan i Jönköping

Verksam byggnadsingenjör sedan 2013

Expertis

BIM -projektering

BIM-samordning

Erfarenhet

Högskoleingenjörsexamen i Byggnadsteknik, Tekniska högskolan i Jönköping

Verksam byggnadsingenjör sedan 2013

Expertis

BIM -projektering

BIM-samordning

Erfarenhet

Högskoleingenjörsexamen i Byggnadsteknik, Tekniska högskolan i Jönköping

Verksam byggnadsingenjör sedan 2013