Gredby idrottsplats

Idrott

Gredby idrottsplats

Idrott

Gredby idrottsplats

Idrott

Projektet innehåller två delar. Den ena delen var tidigare en överbliven grusyta, som vi omvandlade till en färgstark och inspirerande idrottsyta med två basketplaner med tillhörande hängytor, cykelparkeringar och belysning. Platsen fick även ny växtlighet och en tydligare gestaltad entré.

Den andra ytan bestod tidigare av en större grusad idrottsplan med dagvattenproblematik. Den gestaltade vi om till en central, flexibel idrottsyta med konstgräsplaner för allaktivitet och lade löparbanor runtom i grönt gummi, för att passa in idrottsytan till naturmarken runtomkring. Till det adderades ytor för kulstötning, längdhopp och volleyboll, samt ett utegym som varsamt placerades in i naturen intill, mellan öar av naturmark med uppvuxna tallar. Befintligt omklädningsrum byggdes ut och till det adderades ett tak och trädäck, så att idrottslärarna kan ha samling och lektionsgenomgång oavsett väderlek.

En trappa leder ut i naturmarken och en grusad slinga dockar på elljuspåret i Kronskogen, vilket skapar bra träningsmöjligheter både för elever, idrottslag och motionärer.

Ytorna är även öppna för allmänheten på kvällar och helger och inbjuder till spontanidrott. Bägge ytorna har blivit omtyckta platser och är ofta fyllda med barn, ungdomar och vuxna som tränar.

Beställare: Barn- och utbildningsförvaltningen, Eskilstuna kommun
Färdigställt: 2021
Plats: Eskilstuna

 

 

 • Anna Wennberg

  Landskapsarkitekt

 • Joakim Malmquist

  Landskapsarkitekt

 • Maria Kruhsberg

  Byggnadsingenjör

  Tekniska Beskrivningar

Projektet innehåller två delar. Den ena delen var tidigare en överbliven grusyta, som vi omvandlade till en färgstark och inspirerande idrottsyta med två basketplaner med tillhörande hängytor, cykelparkeringar och belysning. Platsen fick även ny växtlighet och en tydligare gestaltad entré.

Den andra ytan bestod tidigare av en större grusad idrottsplan med dagvattenproblematik. Den gestaltade vi om till en central, flexibel idrottsyta med konstgräsplaner för allaktivitet och lade löparbanor runtom i grönt gummi, för att passa in idrottsytan till naturmarken runtomkring. Till det adderades ytor för kulstötning, längdhopp och volleyboll, samt ett utegym som varsamt placerades in i naturen intill, mellan öar av naturmark med uppvuxna tallar. Befintligt omklädningsrum byggdes ut och till det adderades ett tak och trädäck, så att idrottslärarna kan ha samling och lektionsgenomgång oavsett väderlek.

En trappa leder ut i naturmarken och en grusad slinga dockar på elljuspåret i Kronskogen, vilket skapar bra träningsmöjligheter både för elever, idrottslag och motionärer.

Ytorna är även öppna för allmänheten på kvällar och helger och inbjuder till spontanidrott. Bägge ytorna har blivit omtyckta platser och är ofta fyllda med barn, ungdomar och vuxna som tränar.

Beställare: Barn- och utbildningsförvaltningen, Eskilstuna kommun
Färdigställt: 2021
Plats: Eskilstuna

 

 

 • Anna Wennberg

  Landskapsarkitekt

 • Joakim Malmquist

  Landskapsarkitekt

 • Maria Kruhsberg

  Byggnadsingenjör

  Tekniska Beskrivningar

Projektet innehåller två delar. Den ena delen var tidigare en överbliven grusyta, som vi omvandlade till en färgstark och inspirerande idrottsyta med två basketplaner med tillhörande hängytor, cykelparkeringar och belysning. Platsen fick även ny växtlighet och en tydligare gestaltad entré.

Den andra ytan bestod tidigare av en större grusad idrottsplan med dagvattenproblematik. Den gestaltade vi om till en central, flexibel idrottsyta med konstgräsplaner för allaktivitet och lade löparbanor runtom i grönt gummi, för att passa in idrottsytan till naturmarken runtomkring. Till det adderades ytor för kulstötning, längdhopp och volleyboll, samt ett utegym som varsamt placerades in i naturen intill, mellan öar av naturmark med uppvuxna tallar. Befintligt omklädningsrum byggdes ut och till det adderades ett tak och trädäck, så att idrottslärarna kan ha samling och lektionsgenomgång oavsett väderlek.

En trappa leder ut i naturmarken och en grusad slinga dockar på elljuspåret i Kronskogen, vilket skapar bra träningsmöjligheter både för elever, idrottslag och motionärer.

Ytorna är även öppna för allmänheten på kvällar och helger och inbjuder till spontanidrott. Bägge ytorna har blivit omtyckta platser och är ofta fyllda med barn, ungdomar och vuxna som tränar.

Beställare: Barn- och utbildningsförvaltningen, Eskilstuna kommun
Färdigställt: 2021
Plats: Eskilstuna

 

 

 • Anna Wennberg

  Landskapsarkitekt

 • Joakim Malmquist

  Landskapsarkitekt

 • Maria Kruhsberg

  Byggnadsingenjör

  Tekniska Beskrivningar

Relaterade projekt

 • Skolgård

  Forskaren 1 & 2

 • Förskola

  Gredby förskola

Relaterade projekt

Relaterade projekt

 • Skolgård

  Forskaren 1 & 2

 • Förskola

  Gredby förskola

 • Skolgård

  Forskaren 1 & 2

 • Förskola

  Gredby förskola