Persikan

Bostadsgård

Persikan

Bostadsgård

Persikan

Bostadsgård

Kv Persikan är en bostadsgård som delas mellan hyresrätter och bostadrätter, och uppförs av Einar Mattson. Den är uppförd på gårdsbjälklag, vilket har inneburit olika tekniska lösningar för att ta om hand om dagvattnet, samt för att skapa goda växtbetingelser.

Skyddad av kvarterets huskroppar på alla sidor skapas ett gemensamt vardagsrum på innergården. En generös trappa i sydöstra delen leder ned till Lilla torget, ett litet stadsdelstorg i bästa solläge. Huvudentréer till bostäderna är förlagda längs med gatorna, men det finns även möjlighet att nå innergården via entréer som leder ut till det gemensamma gårdsrummet.

På innergården utgör en gångyta i platsgjuten betong gårdens golv. Bredvid betongen ligger strängar av dekorativt grus, som leder dagvattnet in i bevattningssystem som gör vattnet tillgängligt för växterna. Intill den platsgjutna betongen och dekorgruset reser sig frodiga gröna, upphöjda öar, som definieras av cortenkanter. Växtligheten består av skuggväxter som funkia, rhododendron, bambu, hakonegräs och strutbräken. I den gröna basen har blommande accenter adderats såsom hortensia, klematis, klätterrosor, snöbollsbuske och flera sorters vårlökar. Rumsligheten på gården byggs upp av de gröna öarna och träd som körsbärskornell, mullbär, naverlönn, amerikansk strimlönn och zelkova.

En pergola i smide skapar ett blickfång och samlingsplats med bänkar, grillplats och fjärilsväxter. Här har vi lagt ett trägolv, som skapar en mjukare känsla och signalerar vistelysta. Pergolan är effektbelyst och tillsammans med pollare ges gården ett stillsamt allmänljus utan att blända. Gården innehåller också platsbyggda bänkar, sandlåda och gungdjur. Intill lekplatsen har ätbara buskar och smultron planterats.

Utformningen längs med gränden Hennings gata, som löper genom de nya kvarteren, knyter an till stadens gestaltning. Markbeläggningen består av betongplattor och marktegel, med upphöjda planteringsbäddar som rymmer fjärilsväxter, prydnadsgräs och uppstammade buskträd.

Beställare: Einar Mattson
Färdigställandeår: 2023
Plats: Södermalm, Stockholm

 • Anna Wennberg

  Landskapsarkitekt

 • Joakim Malmquist

  Landskapsarkitekt

Kv Persikan är en bostadsgård som delas mellan hyresrätter och bostadrätter, och uppförs av Einar Mattson. Den är uppförd på gårdsbjälklag, vilket har inneburit olika tekniska lösningar för att ta om hand om dagvattnet, samt för att skapa goda växtbetingelser.

Skyddad av kvarterets huskroppar på alla sidor skapas ett gemensamt vardagsrum på innergården. En generös trappa i sydöstra delen leder ned till Lilla torget, ett litet stadsdelstorg i bästa solläge. Huvudentréer till bostäderna är förlagda längs med gatorna, men det finns även möjlighet att nå innergården via entréer som leder ut till det gemensamma gårdsrummet.

På innergården utgör en gångyta i platsgjuten betong gårdens golv. Bredvid betongen ligger strängar av dekorativt grus, som leder dagvattnet in i bevattningssystem som gör vattnet tillgängligt för växterna. Intill den platsgjutna betongen och dekorgruset reser sig frodiga gröna, upphöjda öar, som definieras av cortenkanter. Växtligheten består av skuggväxter som funkia, rhododendron, bambu, hakonegräs och strutbräken. I den gröna basen har blommande accenter adderats såsom hortensia, klematis, klätterrosor, snöbollsbuske och flera sorters vårlökar. Rumsligheten på gården byggs upp av de gröna öarna och träd som körsbärskornell, mullbär, naverlönn, amerikansk strimlönn och zelkova.

En pergola i smide skapar ett blickfång och samlingsplats med bänkar, grillplats och fjärilsväxter. Här har vi lagt ett trägolv, som skapar en mjukare känsla och signalerar vistelysta. Pergolan är effektbelyst och tillsammans med pollare ges gården ett stillsamt allmänljus utan att blända. Gården innehåller också platsbyggda bänkar, sandlåda och gungdjur. Intill lekplatsen har ätbara buskar och smultron planterats.

Utformningen längs med gränden Hennings gata, som löper genom de nya kvarteren, knyter an till stadens gestaltning. Markbeläggningen består av betongplattor och marktegel, med upphöjda planteringsbäddar som rymmer fjärilsväxter, prydnadsgräs och uppstammade buskträd.

Beställare: Einar Mattson
Färdigställandeår: 2023
Plats: Södermalm, Stockholm

 • Anna Wennberg

  Landskapsarkitekt

 • Joakim Malmquist

  Landskapsarkitekt

Kv Persikan är en bostadsgård som delas mellan hyresrätter och bostadrätter, och uppförs av Einar Mattson. Den är uppförd på gårdsbjälklag, vilket har inneburit olika tekniska lösningar för att ta om hand om dagvattnet, samt för att skapa goda växtbetingelser.

Skyddad av kvarterets huskroppar på alla sidor skapas ett gemensamt vardagsrum på innergården. En generös trappa i sydöstra delen leder ned till Lilla torget, ett litet stadsdelstorg i bästa solläge. Huvudentréer till bostäderna är förlagda längs med gatorna, men det finns även möjlighet att nå innergården via entréer som leder ut till det gemensamma gårdsrummet.

På innergården utgör en gångyta i platsgjuten betong gårdens golv. Bredvid betongen ligger strängar av dekorativt grus, som leder dagvattnet in i bevattningssystem som gör vattnet tillgängligt för växterna. Intill den platsgjutna betongen och dekorgruset reser sig frodiga gröna, upphöjda öar, som definieras av cortenkanter. Växtligheten består av skuggväxter som funkia, rhododendron, bambu, hakonegräs och strutbräken. I den gröna basen har blommande accenter adderats såsom hortensia, klematis, klätterrosor, snöbollsbuske och flera sorters vårlökar. Rumsligheten på gården byggs upp av de gröna öarna och träd som körsbärskornell, mullbär, naverlönn, amerikansk strimlönn och zelkova.

En pergola i smide skapar ett blickfång och samlingsplats med bänkar, grillplats och fjärilsväxter. Här har vi lagt ett trägolv, som skapar en mjukare känsla och signalerar vistelysta. Pergolan är effektbelyst och tillsammans med pollare ges gården ett stillsamt allmänljus utan att blända. Gården innehåller också platsbyggda bänkar, sandlåda och gungdjur. Intill lekplatsen har ätbara buskar och smultron planterats.

Utformningen längs med gränden Hennings gata, som löper genom de nya kvarteren, knyter an till stadens gestaltning. Markbeläggningen består av betongplattor och marktegel, med upphöjda planteringsbäddar som rymmer fjärilsväxter, prydnadsgräs och uppstammade buskträd.

Beställare: Einar Mattson
Färdigställandeår: 2023
Plats: Södermalm, Stockholm

 • Anna Wennberg

  Landskapsarkitekt

 • Joakim Malmquist

  Landskapsarkitekt

Relaterade projekt

 • Bostadsgård

  Kapellbacken

 • Flerbostadshus

  Råseglet

Relaterade projekt

Relaterade projekt

 • Bostadsgård

  Kapellbacken

 • Flerbostadshus

  Råseglet

 • Bostadsgård

  Kapellbacken

 • Flerbostadshus

  Råseglet