Råseglet

Flerbostadshus

Råseglet

Flerbostadshus

Råseglet

Flerbostadshus

En styrd detaljplan, ett kvarter vid Östermälarstrand låg till grund för det parallella uppdraget AB Bostad Mimer bjöd in till sommaren 2009. Viktiga utgångspunkter var det vattennära läget och en låg energiförbrukning (uppvärmning utan radiatorer, ca 55 kWh/m²/år).

Det förslag AQ tog fram bygger på en tung stomme med ett prefabricerat fasadsystem. 160 lägenheter med klassiska bostadkvaliteter och utsikt över Mälaren samlas runt en attraktiv innergård.

Bostads AB Mimer beslutade att gå vidare i projekteringsarbetet med AQs förslag och ett förfrågningsunderlag för partneringupphandling har tagits fram. ”AQ:s förslag har bäst uppfyllt programförutsättningarna och kriteriena för bedömning av de parallella uppdragen” var juryns omdöme.I samverkan med upphandlad entreprenör ,utfördes projekteringen av Arkitekthandlingar med stor närvaro på byggarbetsplatsen, där ett särskilt projekteringskontor upprättades för alla inblandade.

 

Byggår: 2011-2012
Plats: Östermälarstrand Västerås
Beställare: Bostads AB Mimer

 • Lars Almstedt

  Arkitekt

 • Joakim Malmquist

  Landskapsarkitekt

 • Hanna Larsson

  Landskapsarkitekt

En styrd detaljplan, ett kvarter vid Östermälarstrand låg till grund för det parallella uppdraget AB Bostad Mimer bjöd in till sommaren 2009. Viktiga utgångspunkter var det vattennära läget och en låg energiförbrukning (uppvärmning utan radiatorer, ca 55 kWh/m²/år).

Det förslag AQ tog fram bygger på en tung stomme med ett prefabricerat fasadsystem. 160 lägenheter med klassiska bostadkvaliteter och utsikt över Mälaren samlas runt en attraktiv innergård.

Bostads AB Mimer beslutade att gå vidare i projekteringsarbetet med AQs förslag och ett förfrågningsunderlag för partneringupphandling har tagits fram. ”AQ:s förslag har bäst uppfyllt programförutsättningarna och kriteriena för bedömning av de parallella uppdragen” var juryns omdöme.I samverkan med upphandlad entreprenör ,utfördes projekteringen av Arkitekthandlingar med stor närvaro på byggarbetsplatsen, där ett särskilt projekteringskontor upprättades för alla inblandade.

 

Byggår: 2011-2012
Plats: Östermälarstrand Västerås
Beställare: Bostads AB Mimer

 • Lars Almstedt

  Arkitekt

 • Joakim Malmquist

  Landskapsarkitekt

 • Hanna Larsson

  Landskapsarkitekt

En styrd detaljplan, ett kvarter vid Östermälarstrand låg till grund för det parallella uppdraget AB Bostad Mimer bjöd in till sommaren 2009. Viktiga utgångspunkter var det vattennära läget och en låg energiförbrukning (uppvärmning utan radiatorer, ca 55 kWh/m²/år).

Det förslag AQ tog fram bygger på en tung stomme med ett prefabricerat fasadsystem. 160 lägenheter med klassiska bostadkvaliteter och utsikt över Mälaren samlas runt en attraktiv innergård.

Bostads AB Mimer beslutade att gå vidare i projekteringsarbetet med AQs förslag och ett förfrågningsunderlag för partneringupphandling har tagits fram. ”AQ:s förslag har bäst uppfyllt programförutsättningarna och kriteriena för bedömning av de parallella uppdragen” var juryns omdöme.I samverkan med upphandlad entreprenör ,utfördes projekteringen av Arkitekthandlingar med stor närvaro på byggarbetsplatsen, där ett särskilt projekteringskontor upprättades för alla inblandade.

 

Byggår: 2011-2012
Plats: Östermälarstrand Västerås
Beställare: Bostads AB Mimer

 • Lars Almstedt

  Arkitekt

 • Joakim Malmquist

  Landskapsarkitekt

 • Hanna Larsson

  Landskapsarkitekt

Relaterade projekt

 • Flerbostadshus

  Gropgården

 • Flerbostadshus

  Nyvaket 2

Relaterade projekt

Relaterade projekt

 • Flerbostadshus

  Gropgården

 • Flerbostadshus

  Nyvaket 2

 • Flerbostadshus

  Gropgården

 • Flerbostadshus

  Nyvaket 2