Hanna Larsson

Landskapsarkitekt

Hanna Larsson

Landskapsarkitekt

Hanna Larsson

Landskapsarkitekt

Hanna om Hanna

Genomgående i mitt arbete som landskapsarkitekt finns intresset för människan, hur hon påverkas av den fysiska miljön, samt hur hon förhåller sig till staden och dess rum. Jag fascineras samtidigt av den dynamiska aspekten inom landskapsarkitekturen, där varje projekt utvecklas över tid och därigenom skapar en ständigt föränderlig upplevelse av landskapet eller stadsbilden.

Med mångårig erfarenhet av ett brett spektrum av uppdrag i varierande skala och olika skeden, finns en strävan efter att i varje projekt hitta det där lilla extra, det som gör varje projekt unikt för att utveckla uppdraget med en gestaltningsmässig tydlighet och ett säkerställande av tekniska lösningar och krav.

Arkitektur en kollektiv insats, där öppenhet och dialog är grundläggande faktorer. Ett nära samarbete med beställare, arkitekter och andra discipliner redan initialt i ett projekt är en viktig aspekt för att skapa bra och hållbara projekt. Det är också det som gör mitt arbete så givande och spännande, att utifrån platsens förutsättningar, tillsammans skapa miljöer för människor att trivas i.

Kontaktuppgifter

076-313 11 85

Hanna om Hanna

Genomgående i mitt arbete som landskapsarkitekt finns intresset för människan, hur hon påverkas av den fysiska miljön, samt hur hon förhåller sig till staden och dess rum. Jag fascineras samtidigt av den dynamiska aspekten inom landskapsarkitekturen, där varje projekt utvecklas över tid och därigenom skapar en ständigt föränderlig upplevelse av landskapet eller stadsbilden.

Med mångårig erfarenhet av ett brett spektrum av uppdrag i varierande skala och olika skeden, finns en strävan efter att i varje projekt hitta det där lilla extra, det som gör varje projekt unikt för att utveckla uppdraget med en gestaltningsmässig tydlighet och ett säkerställande av tekniska lösningar och krav.

Arkitektur en kollektiv insats, där öppenhet och dialog är grundläggande faktorer. Ett nära samarbete med beställare, arkitekter och andra discipliner redan initialt i ett projekt är en viktig aspekt för att skapa bra och hållbara projekt. Det är också det som gör mitt arbete så givande och spännande, att utifrån platsens förutsättningar, tillsammans skapa miljöer för människor att trivas i.

Kontaktuppgifter

076-313 11 85

Hanna om Hanna

Genomgående i mitt arbete som landskapsarkitekt finns intresset för människan, hur hon påverkas av den fysiska miljön, samt hur hon förhåller sig till staden och dess rum. Jag fascineras samtidigt av den dynamiska aspekten inom landskapsarkitekturen, där varje projekt utvecklas över tid och därigenom skapar en ständigt föränderlig upplevelse av landskapet eller stadsbilden.

Med mångårig erfarenhet av ett brett spektrum av uppdrag i varierande skala och olika skeden, finns en strävan efter att i varje projekt hitta det där lilla extra, det som gör varje projekt unikt för att utveckla uppdraget med en gestaltningsmässig tydlighet och ett säkerställande av tekniska lösningar och krav.

Arkitektur en kollektiv insats, där öppenhet och dialog är grundläggande faktorer. Ett nära samarbete med beställare, arkitekter och andra discipliner redan initialt i ett projekt är en viktig aspekt för att skapa bra och hållbara projekt. Det är också det som gör mitt arbete så givande och spännande, att utifrån platsens förutsättningar, tillsammans skapa miljöer för människor att trivas i.

Kontaktuppgifter

076-313 11 85

 • Bostadsgård

  Kapellbacken

 • Begravningsplats

  St Eskils kreamtorium

 • Begravningsplats

  Torshälla kyrkogård

 • Bostadsgård

  Kapellbacken

 • Begravningsplats

  St Eskils kreamtorium

 • Begravningsplats

  Torshälla kyrkogård

 • Bostadsgård

  Kapellbacken

 • Begravningsplats

  St Eskils kreamtorium

 • Begravningsplats

  Torshälla kyrkogård

Expertis

Stadsbyggnad

Bostadsmiljöer

Utemiljöer för barn och unga

Erfarenhet

Kurser i landskapsarkitektur,
Köpenhamns Universitet

Landskapsarkitektutbildning,
Sveriges Lantbruksuniversitet

Kurser beskrivningsteknik

Verksam landskapsarkitekt sedan 2008

Expertis

Stadsbyggnad

Bostadsmiljöer

Utemiljöer för barn och unga

Erfarenhet

Kurser i landskapsarkitektur,
Köpenhamns Universitet

Landskapsarkitektutbildning,
Sveriges Lantbruksuniversitet

Kurser beskrivningsteknik

Verksam landskapsarkitekt sedan 2008

Expertis

Stadsbyggnad

Bostadsmiljöer

Utemiljöer för barn och unga

Erfarenhet

Kurser i landskapsarkitektur,
Köpenhamns Universitet

Landskapsarkitektutbildning,
Sveriges Lantbruksuniversitet

Kurser beskrivningsteknik

Verksam landskapsarkitekt sedan 2008