Kapellbacken

Bostadsgård

Kapellbacken

Bostadsgård

Kapellbacken

Bostadsgård

I en sluttning har ett nytt trygghetsboende med tre punkthus samlade kring en grönskande gård vuxit fram. Husen är placerade för att växa ihop med slänten och vår infallsvinkel i projektet har varit att väva samman och läka ihop ytorna. Samtidigt har det varit viktigt att tydliggöra vad som är kvartersmark och vad som är offentlig platsmark.

Gården nås både från gatan och de tre punkthusen och blir därför naturligt en samlande punkt med olika funktioner så som gemensam samlingsyta under en pergola, yta för boule, samt cykelparkering. Från gården löper en trappa upp till det offentliga gångstråket i öster. Växtvalet på gården är valt utifrån att skapa en grönskande och frodig grundstruktur med perenner och lökväxter som ger en tydlig årstidsväxling. Mindre träd och buskträd bidrar till rumsligheten på gården. Planteringsytorna fungerar även som fördröjning av dagvatten och tar emot takvattnet.

Pergolan som skapar rummet  för den gemensamma uteplatsen är framtagen tillsammans med en lokal smed. Klätterväxter får slingra sig upp över pergolan och skapar på så sätt både gröna väggar och tak. I bakkanten mot slänten har vi skapat ett träraster som går i samma kulör som fasaderna. Även på rastret klättar klättervildvin och bidrar till den frodiga känslan.

Runt husen marken anpassats på plats i nära dialog med markentreprenören. Berg i dagen har tagits fram och klätts med murgröna. Gräsytorna runt husen läks ihop med en ängssådd.

Beställare: Kruhsberg fastigheter, projektutvecklare RG Bostad
Färdigställandeår: 2023
Plats: Eskilstuna

 • Hanna Larsson

  Landskapsarkitekt

 • Joakim Malmquist

  Landskapsarkitekt

 • Maria Kruhsberg

  Byggnadsingenjör

  Tekniska Beskrivningar

I en sluttning har ett nytt trygghetsboende med tre punkthus samlade kring en grönskande gård vuxit fram. Husen är placerade för att växa ihop med slänten och vår infallsvinkel i projektet har varit att väva samman och läka ihop ytorna. Samtidigt har det varit viktigt att tydliggöra vad som är kvartersmark och vad som är offentlig platsmark.

Gården nås både från gatan och de tre punkthusen och blir därför naturligt en samlande punkt med olika funktioner så som gemensam samlingsyta under en pergola, yta för boule, samt cykelparkering. Från gården löper en trappa upp till det offentliga gångstråket i öster. Växtvalet på gården är valt utifrån att skapa en grönskande och frodig grundstruktur med perenner och lökväxter som ger en tydlig årstidsväxling. Mindre träd och buskträd bidrar till rumsligheten på gården. Planteringsytorna fungerar även som fördröjning av dagvatten och tar emot takvattnet.

Pergolan som skapar rummet  för den gemensamma uteplatsen är framtagen tillsammans med en lokal smed. Klätterväxter får slingra sig upp över pergolan och skapar på så sätt både gröna väggar och tak. I bakkanten mot slänten har vi skapat ett träraster som går i samma kulör som fasaderna. Även på rastret klättar klättervildvin och bidrar till den frodiga känslan.

Runt husen marken anpassats på plats i nära dialog med markentreprenören. Berg i dagen har tagits fram och klätts med murgröna. Gräsytorna runt husen läks ihop med en ängssådd.

Beställare: Kruhsberg fastigheter, projektutvecklare RG Bostad
Färdigställandeår: 2023
Plats: Eskilstuna

 • Hanna Larsson

  Landskapsarkitekt

 • Joakim Malmquist

  Landskapsarkitekt

 • Maria Kruhsberg

  Byggnadsingenjör

  Tekniska Beskrivningar

I en sluttning har ett nytt trygghetsboende med tre punkthus samlade kring en grönskande gård vuxit fram. Husen är placerade för att växa ihop med slänten och vår infallsvinkel i projektet har varit att väva samman och läka ihop ytorna. Samtidigt har det varit viktigt att tydliggöra vad som är kvartersmark och vad som är offentlig platsmark.

Gården nås både från gatan och de tre punkthusen och blir därför naturligt en samlande punkt med olika funktioner så som gemensam samlingsyta under en pergola, yta för boule, samt cykelparkering. Från gården löper en trappa upp till det offentliga gångstråket i öster. Växtvalet på gården är valt utifrån att skapa en grönskande och frodig grundstruktur med perenner och lökväxter som ger en tydlig årstidsväxling. Mindre träd och buskträd bidrar till rumsligheten på gården. Planteringsytorna fungerar även som fördröjning av dagvatten och tar emot takvattnet.

Pergolan som skapar rummet  för den gemensamma uteplatsen är framtagen tillsammans med en lokal smed. Klätterväxter får slingra sig upp över pergolan och skapar på så sätt både gröna väggar och tak. I bakkanten mot slänten har vi skapat ett träraster som går i samma kulör som fasaderna. Även på rastret klättar klättervildvin och bidrar till den frodiga känslan.

Runt husen marken anpassats på plats i nära dialog med markentreprenören. Berg i dagen har tagits fram och klätts med murgröna. Gräsytorna runt husen läks ihop med en ängssådd.

Beställare: Kruhsberg fastigheter, projektutvecklare RG Bostad
Färdigställandeår: 2023
Plats: Eskilstuna

 • Hanna Larsson

  Landskapsarkitekt

 • Joakim Malmquist

  Landskapsarkitekt

 • Maria Kruhsberg

  Byggnadsingenjör

  Tekniska Beskrivningar

Relaterade projekt

 • Bostadsgård

  Persikan

 • Flerbostadshus

  Nyvaket 2

Relaterade projekt

Relaterade projekt

 • Bostadsgård

  Persikan

 • Flerbostadshus

  Nyvaket 2

 • Bostadsgård

  Persikan

 • Flerbostadshus

  Nyvaket 2