Lars Almstedt

Arkitekt

Lars Almstedt

Arkitekt

Lars Almstedt

Arkitekt

Lars om Lars

Jag har en bred och gedigen erfarenhet av ny- och ombyggnation och har ofta ansvarat för stora och komplexa projekteringar, där både brukar- och stadsbyggnadskrav skall samsas med ekonomi och förvaltning.

Kommunala projekt som skolor, förskolor och kontor m.m. har dominerat min mer än 40-åriga yrkesverksamma tid.

Med min breda erfarenhet tycker jag fortfarande att arkitektyrket stimulerar mig i mötet med beställare och yngre kollegor. Att få dela med sig av både min tekniska kunskap i projekt och bidra med mina erfarenheter av hur man förverkligar de arkitektoniska idéerna genom tillståndsgivningar, upphandlingar och ekonomiska prövningar ger mig fortfarande glädje.

Kontaktuppgifter

070 656 93 01

Lars om Lars

Jag har en bred och gedigen erfarenhet av ny- och ombyggnation och har ofta ansvarat för stora och komplexa projekteringar, där både brukar- och stadsbyggnadskrav skall samsas med ekonomi och förvaltning.

Kommunala projekt som skolor, förskolor och kontor m.m. har dominerat min mer än 40-åriga yrkesverksamma tid.

Med min breda erfarenhet tycker jag fortfarande att arkitektyrket stimulerar mig i mötet med beställare och yngre kollegor. Att få dela med sig av både min tekniska kunskap i projekt och bidra med mina erfarenheter av hur man förverkligar de arkitektoniska idéerna genom tillståndsgivningar, upphandlingar och ekonomiska prövningar ger mig fortfarande glädje.

Kontaktuppgifter

070 656 93 01

Lars om Lars

Jag har en bred och gedigen erfarenhet av ny- och ombyggnation och har ofta ansvarat för stora och komplexa projekteringar, där både brukar- och stadsbyggnadskrav skall samsas med ekonomi och förvaltning.

Kommunala projekt som skolor, förskolor och kontor m.m. har dominerat min mer än 40-åriga yrkesverksamma tid.

Med min breda erfarenhet tycker jag fortfarande att arkitektyrket stimulerar mig i mötet med beställare och yngre kollegor. Att få dela med sig av både min tekniska kunskap i projekt och bidra med mina erfarenheter av hur man förverkligar de arkitektoniska idéerna genom tillståndsgivningar, upphandlingar och ekonomiska prövningar ger mig fortfarande glädje.

Kontaktuppgifter

070 656 93 01

 • Flerbostadshus

  Råseglet

 • Vård- och Omsorgsboende

  Måsta Äng

 • Skola

  Malmsjö Skola

 • Flerbostadshus

  Råseglet

 • Vård- och Omsorgsboende

  Måsta Äng

 • Skola

  Malmsjö Skola

 • Flerbostadshus

  Råseglet

 • Vård- och Omsorgsboende

  Måsta Äng

 • Skola

  Malmsjö Skola

Expertis

Stadsbyggnad och Husbyggnad

Skolor

Projektering

Projektledning

Projekteringsledning

Generalkonsult

Erfarenhet

Arkitektutbildning KTH Stockholm

VD AQ Arkitekter

Arkitekt och Styrelseordförande i AQ Arkitekter

Utbildning i Entreprenadjuridik

Utbildning i Tillgänglighet

Sörmlands Arkitekters Arkitekturpris för Scenkonst Sörmland, 2015

Arkitekt och Styrelseordförande i AQ3 Arkitektur

Verksam Arkitekt sedan 1980

Expertis

Stadsbyggnad och Husbyggnad

Skolor

Projektering

Projektledning

Projekteringsledning

Generalkonsult

Erfarenhet

Arkitektutbildning KTH Stockholm

VD AQ Arkitekter

Arkitekt och Styrelseordförande i AQ Arkitekter

Utbildning i Entreprenadjuridik

Utbildning i Tillgänglighet

Sörmlands Arkitekters Arkitekturpris för Scenkonst Sörmland, 2015

Arkitekt och Styrelseordförande i AQ3 Arkitektur

Verksam Arkitekt sedan 1980

Expertis

Stadsbyggnad och Husbyggnad

Skolor

Projektering

Projektledning

Projekteringsledning

Generalkonsult

Erfarenhet

Arkitektutbildning KTH Stockholm

VD AQ Arkitekter

Arkitekt och Styrelseordförande i AQ Arkitekter

Utbildning i Entreprenadjuridik

Utbildning i Tillgänglighet

Sörmlands Arkitekters Arkitekturpris för Scenkonst Sörmland, 2015

Arkitekt och Styrelseordförande i AQ3 Arkitektur

Verksam Arkitekt sedan 1980