Malmsjö Skola

Skola

Malmsjö Skola

Skola

Malmsjö Skola

Skola

Om-och tillbyggnad av F-9-skola med tillhörande sporthall samt nybyggnation av 4-avdelnings förskola för 80 barn.

Med Botkyrka kommun som beställare har vi gestaltat och projekterat ny- och ombyggnad av en F-9 skola samt förskola i Grödinge.

Den totala ny- och ombyggnadsytan är 10600 m2. I projektet ingick arbete för arkitekt, landskapsarkitekt samt inredningsarkitekt med

deltagande från första skiss och planeringsarbete till bygghandlingar för generalentreprenad.  Höga krav har ställts på logistik, samband, effektivt lokalutnyttjande samt miljöprofil och hög energieffektivitet. Bland annat finns det solfångare på tak (sedum), bergvärme, lokalt omhändertagande av dagvatten, vattenbesparande installationer samt konsekvent genomförda materialval enligt Sunda Hus rekommendationer.

 

Beställare : Botkyrka kommun
Färdigställt : 2010
Plats : Botkyrka

 • Lars Almstedt

  Arkitekt

 • Joakim Malmquist

  Landskapsarkitekt

Om-och tillbyggnad av F-9-skola med tillhörande sporthall samt nybyggnation av 4-avdelnings förskola för 80 barn.

Med Botkyrka kommun som beställare har vi gestaltat och projekterat ny- och ombyggnad av en F-9 skola samt förskola i Grödinge.

Den totala ny- och ombyggnadsytan är 10600 m2. I projektet ingick arbete för arkitekt, landskapsarkitekt samt inredningsarkitekt med

deltagande från första skiss och planeringsarbete till bygghandlingar för generalentreprenad.  Höga krav har ställts på logistik, samband, effektivt lokalutnyttjande samt miljöprofil och hög energieffektivitet. Bland annat finns det solfångare på tak (sedum), bergvärme, lokalt omhändertagande av dagvatten, vattenbesparande installationer samt konsekvent genomförda materialval enligt Sunda Hus rekommendationer.

 

Beställare : Botkyrka kommun
Färdigställt : 2010
Plats : Botkyrka

 • Lars Almstedt

  Arkitekt

 • Joakim Malmquist

  Landskapsarkitekt

Om-och tillbyggnad av F-9-skola med tillhörande sporthall samt nybyggnation av 4-avdelnings förskola för 80 barn.

Med Botkyrka kommun som beställare har vi gestaltat och projekterat ny- och ombyggnad av en F-9 skola samt förskola i Grödinge.

Den totala ny- och ombyggnadsytan är 10600 m2. I projektet ingick arbete för arkitekt, landskapsarkitekt samt inredningsarkitekt med

deltagande från första skiss och planeringsarbete till bygghandlingar för generalentreprenad.  Höga krav har ställts på logistik, samband, effektivt lokalutnyttjande samt miljöprofil och hög energieffektivitet. Bland annat finns det solfångare på tak (sedum), bergvärme, lokalt omhändertagande av dagvatten, vattenbesparande installationer samt konsekvent genomförda materialval enligt Sunda Hus rekommendationer.

 

Beställare : Botkyrka kommun
Färdigställt : 2010
Plats : Botkyrka

 • Lars Almstedt

  Arkitekt

 • Joakim Malmquist

  Landskapsarkitekt

Relaterade projekt

 • Skola

  Nötknäpparen

 • Skolgård

  Forskaren 1 & 2

Relaterade projekt

Relaterade projekt

 • Skola

  Nötknäpparen

 • Skolgård

  Forskaren 1 & 2

 • Skola

  Nötknäpparen

 • Skolgård

  Forskaren 1 & 2