Nötknäpparen

Skola

Nötknäpparen

Skola

Nötknäpparen

Skola

En vision om att skapa ett nytt skolområde på det expansiva området Väster i Eskilstuna gav oss möjligheten att studera det gamla Slakthusområdet. Byggnader som kräver stor upprustning och viss anpassning för att klara de byggnadskrav som gäller för skolmiljöer.

Vi har tittat närmare på området för att skapa dels en två parallellig F-6 skola som ett komplement till den nybyggda skolan som inrymmer lärosalar för åk 7-9. I den större huvudbyggnaden har vi skapar lärosalar för en F-6 skola i två plan. Sedan kompletteras detta av matsal, idrottshall, salar för de kreativa ämnena samt administrativa lokaler i de olika intilliggande byggnaderna.

Stor vikt har lagt vid att varsamt anpassa byggnaden för att möjliggöra en skola i två plan samt att vissa byggnader byggs ihop med moderna länkar med mycket glas. Stor hänsyn har tagits till områdets placering och naturliga gångstråk. Utmaningen har varit att kombinera öppenheten kvällstid i och med sin placering i närheten av arenor med stor aktivitet kvällstid, samt att skapa en trygg inneslutande miljö under skolverksamhet för de minsta barnen.

 

Beställare: Eskilstuna Kommun
Plats: Eskilstuna

 • Kimona Hogestadh

  Arkitekt

 • Lars Almstedt

  Arkitekt

 • Alejandro Mejia

  Byggnadsprojektör

 • Hanna Bramford

  Arkitekt

  Visualisering

En vision om att skapa ett nytt skolområde på det expansiva området Väster i Eskilstuna gav oss möjligheten att studera det gamla Slakthusområdet. Byggnader som kräver stor upprustning och viss anpassning för att klara de byggnadskrav som gäller för skolmiljöer.

Vi har tittat närmare på området för att skapa dels en två parallellig F-6 skola som ett komplement till den nybyggda skolan som inrymmer lärosalar för åk 7-9. I den större huvudbyggnaden har vi skapar lärosalar för en F-6 skola i två plan. Sedan kompletteras detta av matsal, idrottshall, salar för de kreativa ämnena samt administrativa lokaler i de olika intilliggande byggnaderna.

Stor vikt har lagt vid att varsamt anpassa byggnaden för att möjliggöra en skola i två plan samt att vissa byggnader byggs ihop med moderna länkar med mycket glas. Stor hänsyn har tagits till områdets placering och naturliga gångstråk. Utmaningen har varit att kombinera öppenheten kvällstid i och med sin placering i närheten av arenor med stor aktivitet kvällstid, samt att skapa en trygg inneslutande miljö under skolverksamhet för de minsta barnen.

 

Beställare: Eskilstuna Kommun
Plats: Eskilstuna

 • Kimona Hogestadh

  Arkitekt

 • Lars Almstedt

  Arkitekt

 • Alejandro Mejia

  Byggnadsprojektör

 • Hanna Bramford

  Arkitekt

  Visualisering

En vision om att skapa ett nytt skolområde på det expansiva området Väster i Eskilstuna gav oss möjligheten att studera det gamla Slakthusområdet. Byggnader som kräver stor upprustning och viss anpassning för att klara de byggnadskrav som gäller för skolmiljöer.

Vi har tittat närmare på området för att skapa dels en två parallellig F-6 skola som ett komplement till den nybyggda skolan som inrymmer lärosalar för åk 7-9. I den större huvudbyggnaden har vi skapar lärosalar för en F-6 skola i två plan. Sedan kompletteras detta av matsal, idrottshall, salar för de kreativa ämnena samt administrativa lokaler i de olika intilliggande byggnaderna.

Stor vikt har lagt vid att varsamt anpassa byggnaden för att möjliggöra en skola i två plan samt att vissa byggnader byggs ihop med moderna länkar med mycket glas. Stor hänsyn har tagits till områdets placering och naturliga gångstråk. Utmaningen har varit att kombinera öppenheten kvällstid i och med sin placering i närheten av arenor med stor aktivitet kvällstid, samt att skapa en trygg inneslutande miljö under skolverksamhet för de minsta barnen.

 

Beställare: Eskilstuna Kommun
Plats: Eskilstuna

 • Kimona Hogestadh

  Arkitekt

 • Lars Almstedt

  Arkitekt

 • Alejandro Mejia

  Byggnadsprojektör

 • Hanna Bramford

  Arkitekt

  Visualisering

Relaterade projekt

 • Skolgård

  Forskaren 1 & 2

 • Skola

  Malmsjö Skola

Relaterade projekt

Relaterade projekt

 • Skolgård

  Forskaren 1 & 2

 • Skola

  Malmsjö Skola

 • Skolgård

  Forskaren 1 & 2

 • Skola

  Malmsjö Skola