Alejandro Mejia

Byggnadsprojektör

Alejandro Mejia

Byggnadsprojektör

Alejandro Mejia

Byggnadsprojektör

Bild på Alejandro

Alejandro om Alejandro

Jag arbetar i huvudsak som byggnadsprojektör. Mina arbetsverktyg är främst AutoCad och Revit där jag även 3D-modulerar.

Tillsammans med kontorets arkitekter bidrar jag med tekniska underlag för byggprocessens olika skeden i ny- och ombyggnads- projekt. Att utifrån uppmätningar och inventeringar av befintliga byggnader skapa underlag för det fortsatta arbetet, är en nödvändig grundförutsättning för en lyckad slutprodukt. Samarbetet med arkitekten och tillvaratagande av dennes projektspecifika ambitioner omsätter jag i byggbara handlingar.

Kontaktuppgifter

070 969 79 56

Alejandro om Alejandro

Jag arbetar i huvudsak som byggnadsprojektör. Mina arbetsverktyg är främst AutoCad och Revit där jag även 3D-modulerar.

Tillsammans med kontorets arkitekter bidrar jag med tekniska underlag för byggprocessens olika skeden i ny- och ombyggnads- projekt. Att utifrån uppmätningar och inventeringar av befintliga byggnader skapa underlag för det fortsatta arbetet, är en nödvändig grundförutsättning för en lyckad slutprodukt. Samarbetet med arkitekten och tillvaratagande av dennes projektspecifika ambitioner omsätter jag i byggbara handlingar.

Kontaktuppgifter

070 969 79 56

Alejandro om Alejandro

Jag arbetar i huvudsak som byggnadsprojektör. Mina arbetsverktyg är främst AutoCad och Revit där jag även 3D-modulerar.

Tillsammans med kontorets arkitekter bidrar jag med tekniska underlag för byggprocessens olika skeden i ny- och ombyggnads- projekt. Att utifrån uppmätningar och inventeringar av befintliga byggnader skapa underlag för det fortsatta arbetet, är en nödvändig grundförutsättning för en lyckad slutprodukt. Samarbetet med arkitekten och tillvaratagande av dennes projektspecifika ambitioner omsätter jag i byggbara handlingar.

Kontaktuppgifter

070 969 79 56

Bild på Alejandro
 • Flerbostadshus

  Mejseln

 • Flerbostadshus

  Notarien

 • Skola

  Nötknäpparen

Bild på Alejandro
 • Flerbostadshus

  Mejseln

 • Flerbostadshus

  Notarien

 • Skola

  Nötknäpparen

 • Flerbostadshus

  Mejseln

 • Flerbostadshus

  Notarien

 • Skola

  Nötknäpparen

Expertis

Projektering i samtliga skeden

Arkitekthandlingar

Förslagshandling

Huvudhandling

Bygglov

Bygghandlingar

Erfarenhet

Verksam byggnadsprojektör sedan 2015

Expertis

Projektering i samtliga skeden

Arkitekthandlingar

Förslagshandling

Huvudhandling

Bygglov

Bygghandlingar

Erfarenhet

Verksam byggnadsprojektör sedan 2015

Expertis

Projektering i samtliga skeden

Arkitekthandlingar

Förslagshandling

Huvudhandling

Bygglov

Bygghandlingar

Erfarenhet

Verksam byggnadsprojektör sedan 2015