Mejseln

Flerbostadshus

Mejseln

Flerbostadshus

Mejseln

Flerbostadshus

Kvarteret Mejseln ligger i en del av Trosa där en intressant stadsutveckling har skett under de senaste åren.

Fastighetsägaren (Conventor) till Kv Mejseln har varit en av huvudaktörerna i utvecklingen av området och byggt både hyresrätter och bostadsrätter. Samtlig bebyggelse i de tidigare etapperna är i en trevåningsskala med en relativt tät struktur. Stadsbyggnadsfilosofin har således varit tätt och lågt. Detta har varit mycket lyckosamt då man med denna strategi lyckats uppnå en trivsam småskalighet med både fina stadsrum (torgbildningar) och gårdsmiljöer. Uppskattningen och gensvaren från de boende har varit mycket positiv, både kring utemiljön och lägenheterna.

Vår utgångspunkt har varit att bygga vidare på dessa stadsbyggnadsidéer när vi tittat på ny bostadsbebyggelse för kvarterets södra del. Denna del av kvarteret är utsatt av relativt hårda yttre faktorer, så som industri, stora parkeringsytor och trafik. Tomten är idag helt öppen och saknar rumsligheter och grönska. Därför blir det oerhört viktigt att den nya bostadsbebyggelsen skapar tydliga rumsligheter och kvaliteter både mot staden och inom sig.

Förslaget inrymmer ca 70 hyreslägenheter med 2 RoK – 4,5 RoK

AQ3 har ansvarat för idéer för mark och byggnader från första skisser som underlag för detaljplanearbetet.

Tillsammans med beställaren har huvud- och kalkylhandling projekterats, för att i ett tidigt skede av projektet, få en bild över det genomarbetade förslaget med tillhörande totalkostnad.

 

Beställare:  Conventor AB
Projektering: 2020-2021
Plats: Trosa

 • Andreas Forsberg

  Arkitekt

 • Hanna Bramford

  Arkitekt

  Visualisering

 • Alejandro Mejia

  Byggnadsprojektör

 • Maria Kruhsberg

  Byggnadsingenjör

  Tekniska Beskrivningar

 • Hanna Larsson

  Landskapsarkitekt

Kvarteret Mejseln ligger i en del av Trosa där en intressant stadsutveckling har skett under de senaste åren.

Fastighetsägaren (Conventor) till Kv Mejseln har varit en av huvudaktörerna i utvecklingen av området och byggt både hyresrätter och bostadsrätter. Samtlig bebyggelse i de tidigare etapperna är i en trevåningsskala med en relativt tät struktur. Stadsbyggnadsfilosofin har således varit tätt och lågt. Detta har varit mycket lyckosamt då man med denna strategi lyckats uppnå en trivsam småskalighet med både fina stadsrum (torgbildningar) och gårdsmiljöer. Uppskattningen och gensvaren från de boende har varit mycket positiv, både kring utemiljön och lägenheterna.

Vår utgångspunkt har varit att bygga vidare på dessa stadsbyggnadsidéer när vi tittat på ny bostadsbebyggelse för kvarterets södra del. Denna del av kvarteret är utsatt av relativt hårda yttre faktorer, så som industri, stora parkeringsytor och trafik. Tomten är idag helt öppen och saknar rumsligheter och grönska. Därför blir det oerhört viktigt att den nya bostadsbebyggelsen skapar tydliga rumsligheter och kvaliteter både mot staden och inom sig.

Förslaget inrymmer ca 70 hyreslägenheter med 2 RoK – 4,5 RoK

AQ3 har ansvarat för idéer för mark och byggnader från första skisser som underlag för detaljplanearbetet.

Tillsammans med beställaren har huvud- och kalkylhandling projekterats, för att i ett tidigt skede av projektet, få en bild över det genomarbetade förslaget med tillhörande totalkostnad.

 

Beställare:  Conventor AB
Projektering: 2020-2021
Plats: Trosa

 • Andreas Forsberg

  Arkitekt

 • Hanna Bramford

  Arkitekt

  Visualisering

 • Alejandro Mejia

  Byggnadsprojektör

 • Maria Kruhsberg

  Byggnadsingenjör

  Tekniska Beskrivningar

 • Hanna Larsson

  Landskapsarkitekt

Kvarteret Mejseln ligger i en del av Trosa där en intressant stadsutveckling har skett under de senaste åren.

Fastighetsägaren (Conventor) till Kv Mejseln har varit en av huvudaktörerna i utvecklingen av området och byggt både hyresrätter och bostadsrätter. Samtlig bebyggelse i de tidigare etapperna är i en trevåningsskala med en relativt tät struktur. Stadsbyggnadsfilosofin har således varit tätt och lågt. Detta har varit mycket lyckosamt då man med denna strategi lyckats uppnå en trivsam småskalighet med både fina stadsrum (torgbildningar) och gårdsmiljöer. Uppskattningen och gensvaren från de boende har varit mycket positiv, både kring utemiljön och lägenheterna.

Vår utgångspunkt har varit att bygga vidare på dessa stadsbyggnadsidéer när vi tittat på ny bostadsbebyggelse för kvarterets södra del. Denna del av kvarteret är utsatt av relativt hårda yttre faktorer, så som industri, stora parkeringsytor och trafik. Tomten är idag helt öppen och saknar rumsligheter och grönska. Därför blir det oerhört viktigt att den nya bostadsbebyggelsen skapar tydliga rumsligheter och kvaliteter både mot staden och inom sig.

Förslaget inrymmer ca 70 hyreslägenheter med 2 RoK – 4,5 RoK

AQ3 har ansvarat för idéer för mark och byggnader från första skisser som underlag för detaljplanearbetet.

Tillsammans med beställaren har huvud- och kalkylhandling projekterats, för att i ett tidigt skede av projektet, få en bild över det genomarbetade förslaget med tillhörande totalkostnad.

 

Beställare:  Conventor AB
Projektering: 2020-2021
Plats: Trosa

 • Andreas Forsberg

  Arkitekt

 • Hanna Bramford

  Arkitekt

  Visualisering

 • Alejandro Mejia

  Byggnadsprojektör

 • Maria Kruhsberg

  Byggnadsingenjör

  Tekniska Beskrivningar

 • Hanna Larsson

  Landskapsarkitekt

Relaterade projekt

 • Flerbostadshus

  Gropgården

 • Flerbostadshus

  Pipdånen

Relaterade projekt

Relaterade projekt

 • Flerbostadshus

  Gropgården

 • Flerbostadshus

  Pipdånen

 • Flerbostadshus

  Gropgården

 • Flerbostadshus

  Pipdånen