Pipdånen

Flerbostadshus

Pipdånen

Flerbostadshus

Pipdånen

Flerbostadshus

Några hundra meter söder om Visby innerstad på en fastighet som tidigare nyttjats av f.d Gotlands Järnvägars verksamhet samt försvarets Miloverkstad ska tre nya kvarter byggas med totalt 112 st lägenheter. Fastigheten kommer att präglas av en bruten kvarterstruktur med en blandning av flerbostadshus med lokaler inom ett kvarter samt äldre kulturhistoriskt intressanta verkstadsbyggnader som bevaras. Med denna sammansättning tillges fastigheten tydliga gaturum på den offentliga utsidan och lugna skyddade innergårdar på kvarterens insida.

I det norra kvarteret mot rondellen byggs en högre byggnadsvolym som blir karaktärsgivande för den nya bebyggelsen och samtidigt möter resten av staden.

Detaljplanen har under lång tid arbetas fram tillsammans med beställare och Region Gotland och är ett bevis på att det är möjligt att förtäta, förädla och utveckla en fastighet med kulturhistoriskt viktiga byggnader på en central plats i en stad som Visby.

 

Beställare: Privat

Byggstart: Projektering våren 2024

Plats: Visby, Gotland

 • Andreas Forsberg

  Arkitekt

 • Tommy Saarela

  Arkitekt

 • Oskar Löfgren

  Byggnadsingenjör

  BIM -projektering, BIM-samordning

Några hundra meter söder om Visby innerstad på en fastighet som tidigare nyttjats av f.d Gotlands Järnvägars verksamhet samt försvarets Miloverkstad ska tre nya kvarter byggas med totalt 112 st lägenheter. Fastigheten kommer att präglas av en bruten kvarterstruktur med en blandning av flerbostadshus med lokaler inom ett kvarter samt äldre kulturhistoriskt intressanta verkstadsbyggnader som bevaras. Med denna sammansättning tillges fastigheten tydliga gaturum på den offentliga utsidan och lugna skyddade innergårdar på kvarterens insida.

I det norra kvarteret mot rondellen byggs en högre byggnadsvolym som blir karaktärsgivande för den nya bebyggelsen och samtidigt möter resten av staden.

Detaljplanen har under lång tid arbetas fram tillsammans med beställare och Region Gotland och är ett bevis på att det är möjligt att förtäta, förädla och utveckla en fastighet med kulturhistoriskt viktiga byggnader på en central plats i en stad som Visby.

 

Beställare: Privat

Byggstart: Projektering våren 2024

Plats: Visby, Gotland

 • Andreas Forsberg

  Arkitekt

 • Tommy Saarela

  Arkitekt

 • Oskar Löfgren

  Byggnadsingenjör

  BIM -projektering, BIM-samordning

Några hundra meter söder om Visby innerstad på en fastighet som tidigare nyttjats av f.d Gotlands Järnvägars verksamhet samt försvarets Miloverkstad ska tre nya kvarter byggas med totalt 112 st lägenheter. Fastigheten kommer att präglas av en bruten kvarterstruktur med en blandning av flerbostadshus med lokaler inom ett kvarter samt äldre kulturhistoriskt intressanta verkstadsbyggnader som bevaras. Med denna sammansättning tillges fastigheten tydliga gaturum på den offentliga utsidan och lugna skyddade innergårdar på kvarterens insida.

I det norra kvarteret mot rondellen byggs en högre byggnadsvolym som blir karaktärsgivande för den nya bebyggelsen och samtidigt möter resten av staden.

Detaljplanen har under lång tid arbetas fram tillsammans med beställare och Region Gotland och är ett bevis på att det är möjligt att förtäta, förädla och utveckla en fastighet med kulturhistoriskt viktiga byggnader på en central plats i en stad som Visby.

 

Beställare: Privat

Byggstart: Projektering våren 2024

Plats: Visby, Gotland

 • Andreas Forsberg

  Arkitekt

 • Tommy Saarela

  Arkitekt

 • Oskar Löfgren

  Byggnadsingenjör

  BIM -projektering, BIM-samordning

Relaterade projekt

 • Flerbostadshus

  Gropgården

 • Flerbostadshus

  Tygverkstan

Relaterade projekt

Relaterade projekt

 • Flerbostadshus

  Gropgården

 • Flerbostadshus

  Tygverkstan

 • Flerbostadshus

  Gropgården

 • Flerbostadshus

  Tygverkstan