Tygverkstan

Flerbostadshus

Tygverkstan

Flerbostadshus

Tygverkstan

Flerbostadshus

En äldre militärbyggnad har transformerats till bostäder och kontor. Den befintliga byggnadens struktur och uppdelning fick till mycket stor del styra planerna för ombyggnationen. Den stora hänsynen är tagen både av antikvariska och ekonomiska skäl.

Bakom varje ”port” inryms idag sju stycken etagelägenheter. På ena gaveln ligger ett kluster av mindre studioliknade lägenheter och på motsatta gaveln återfinns en magnifik entréhall/foajé till kontoren. Huvuddelen av kontoren är förlagda på vinden, som kompletterats med ett flertal ljusinsläpp (takfönster).

Både bostäderna och kontoren har fått en bibehållen industriell karaktär som dessutom förstärkts med vissa nya tillägg. De generösa glaspartierna tillsammans med extraordinär takhöjd ger bostäderna en luftig atmosfär. Att programmera bygganden med både bostäder och kontor känns lyckosamt då alla ytor verkligen fått optimal funktion.

 

Beställare: Privat fastighetsbolag
Färdigställt: 2020
Plats: Visby
Foto: Visbymäklarna

 • Andreas Forsberg

  Arkitekt

 • Hanna Bramford

  Arkitekt

  Visualisering

 • Oskar Löfgren

  Byggnadsingenjör

  BIM -projektering, BIM-samordning

 • Maria Bengtsson

  Inredare

En äldre militärbyggnad har transformerats till bostäder och kontor. Den befintliga byggnadens struktur och uppdelning fick till mycket stor del styra planerna för ombyggnationen. Den stora hänsynen är tagen både av antikvariska och ekonomiska skäl.

Bakom varje ”port” inryms idag sju stycken etagelägenheter. På ena gaveln ligger ett kluster av mindre studioliknade lägenheter och på motsatta gaveln återfinns en magnifik entréhall/foajé till kontoren. Huvuddelen av kontoren är förlagda på vinden, som kompletterats med ett flertal ljusinsläpp (takfönster).

Både bostäderna och kontoren har fått en bibehållen industriell karaktär som dessutom förstärkts med vissa nya tillägg. De generösa glaspartierna tillsammans med extraordinär takhöjd ger bostäderna en luftig atmosfär. Att programmera bygganden med både bostäder och kontor känns lyckosamt då alla ytor verkligen fått optimal funktion.

 

Beställare: Privat fastighetsbolag
Färdigställt: 2020
Plats: Visby
Foto: Visbymäklarna

 • Andreas Forsberg

  Arkitekt

 • Hanna Bramford

  Arkitekt

  Visualisering

 • Oskar Löfgren

  Byggnadsingenjör

  BIM -projektering, BIM-samordning

 • Maria Bengtsson

  Inredare

En äldre militärbyggnad har transformerats till bostäder och kontor. Den befintliga byggnadens struktur och uppdelning fick till mycket stor del styra planerna för ombyggnationen. Den stora hänsynen är tagen både av antikvariska och ekonomiska skäl.

Bakom varje ”port” inryms idag sju stycken etagelägenheter. På ena gaveln ligger ett kluster av mindre studioliknade lägenheter och på motsatta gaveln återfinns en magnifik entréhall/foajé till kontoren. Huvuddelen av kontoren är förlagda på vinden, som kompletterats med ett flertal ljusinsläpp (takfönster).

Både bostäderna och kontoren har fått en bibehållen industriell karaktär som dessutom förstärkts med vissa nya tillägg. De generösa glaspartierna tillsammans med extraordinär takhöjd ger bostäderna en luftig atmosfär. Att programmera bygganden med både bostäder och kontor känns lyckosamt då alla ytor verkligen fått optimal funktion.

 

Beställare: Privat fastighetsbolag
Färdigställt: 2020
Plats: Visby
Foto: Visbymäklarna

 • Andreas Forsberg

  Arkitekt

 • Hanna Bramford

  Arkitekt

  Visualisering

 • Oskar Löfgren

  Byggnadsingenjör

  BIM -projektering, BIM-samordning

 • Maria Bengtsson

  Inredare

Relaterade projekt

 • Flerbostadshus

  Palissaderna

 • Flerbostadshus

  Townhouse

Relaterade projekt

Relaterade projekt

 • Flerbostadshus

  Palissaderna

 • Flerbostadshus

  Townhouse

 • Flerbostadshus

  Palissaderna

 • Flerbostadshus

  Townhouse