Hörsalsparken

Park

Hörsalsparken

Park

Hörsalsparken

Park

I centrala Norrköping, vid den tidigare landskyrkan ligger Hörsalsparken. Parken har blivit en central samlingsplats och upprustningen syftade till att skapa nya flöden av människor i centrum samtidigt som platsen skulle öppnas upp och bli tillgänglig för alla.

Gestaltningen bygger på en enkel rumsorganisation som tydligt framhäver rörelserna över ytorna och där detaljerna snarare är hämtade från torget än parken. Golvet är hårdgjort där mycket grönska och mindre småplatser vävts in i en mera brokig struktur av upphöjda växtbäddar som kompletterar den enkla grunden.

Materialen är även de enkla i form av betongplattor i stråken, smågatsten i övriga hårda ytor förutom platsgjutna hällar som skapar tydliga vistelseytor i mönstret. Genom hela parktorgets mönstersättning finns byggnadens huvudfasad som riktningsgivare och i detta ortagonala system har sedan samtliga programfunktioner infogats.

För att undvika schakter i de historiska lagren bygger planteringarna på upphöjda växtbäddar där den slutliga formen anpassats efter de lämningar som hittades under byggnationen.

Växtmaterialet är valt för att vara robust och är planterat som mer eller mindre monokulturer i respektive växtkärl. Tanken i artvalet är det skall vara klassiska växter som de flesta ska kunna känna igen från sin trädgård men sammansättningen skall bli så stark att den även ska nå fram till alla personer som bara passerar igenom.

Beställare: Norrköpings kommun
Färdigställandeår:
Plats: Norrköping

 • Joakim Malmquist

  Landskapsarkitekt

 • Anna Wennberg

  Landskapsarkitekt

I centrala Norrköping, vid den tidigare landskyrkan ligger Hörsalsparken. Parken har blivit en central samlingsplats och upprustningen syftade till att skapa nya flöden av människor i centrum samtidigt som platsen skulle öppnas upp och bli tillgänglig för alla.

Gestaltningen bygger på en enkel rumsorganisation som tydligt framhäver rörelserna över ytorna och där detaljerna snarare är hämtade från torget än parken. Golvet är hårdgjort där mycket grönska och mindre småplatser vävts in i en mera brokig struktur av upphöjda växtbäddar som kompletterar den enkla grunden.

Materialen är även de enkla i form av betongplattor i stråken, smågatsten i övriga hårda ytor förutom platsgjutna hällar som skapar tydliga vistelseytor i mönstret. Genom hela parktorgets mönstersättning finns byggnadens huvudfasad som riktningsgivare och i detta ortagonala system har sedan samtliga programfunktioner infogats.

För att undvika schakter i de historiska lagren bygger planteringarna på upphöjda växtbäddar där den slutliga formen anpassats efter de lämningar som hittades under byggnationen.

Växtmaterialet är valt för att vara robust och är planterat som mer eller mindre monokulturer i respektive växtkärl. Tanken i artvalet är det skall vara klassiska växter som de flesta ska kunna känna igen från sin trädgård men sammansättningen skall bli så stark att den även ska nå fram till alla personer som bara passerar igenom.

Beställare: Norrköpings kommun
Färdigställandeår:
Plats: Norrköping

 • Joakim Malmquist

  Landskapsarkitekt

 • Anna Wennberg

  Landskapsarkitekt

I centrala Norrköping, vid den tidigare landskyrkan ligger Hörsalsparken. Parken har blivit en central samlingsplats och upprustningen syftade till att skapa nya flöden av människor i centrum samtidigt som platsen skulle öppnas upp och bli tillgänglig för alla.

Gestaltningen bygger på en enkel rumsorganisation som tydligt framhäver rörelserna över ytorna och där detaljerna snarare är hämtade från torget än parken. Golvet är hårdgjort där mycket grönska och mindre småplatser vävts in i en mera brokig struktur av upphöjda växtbäddar som kompletterar den enkla grunden.

Materialen är även de enkla i form av betongplattor i stråken, smågatsten i övriga hårda ytor förutom platsgjutna hällar som skapar tydliga vistelseytor i mönstret. Genom hela parktorgets mönstersättning finns byggnadens huvudfasad som riktningsgivare och i detta ortagonala system har sedan samtliga programfunktioner infogats.

För att undvika schakter i de historiska lagren bygger planteringarna på upphöjda växtbäddar där den slutliga formen anpassats efter de lämningar som hittades under byggnationen.

Växtmaterialet är valt för att vara robust och är planterat som mer eller mindre monokulturer i respektive växtkärl. Tanken i artvalet är det skall vara klassiska växter som de flesta ska kunna känna igen från sin trädgård men sammansättningen skall bli så stark att den även ska nå fram till alla personer som bara passerar igenom.

Beställare: Norrköpings kommun
Färdigställandeår:
Plats: Norrköping

 • Joakim Malmquist

  Landskapsarkitekt

 • Anna Wennberg

  Landskapsarkitekt

Relaterade projekt

 • Offentligt projekt

  Munktellstaden

Relaterade projekt

Relaterade projekt

 • Offentligt projekt

  Munktellstaden

 • Offentligt projekt

  Munktellstaden