Munktellestaden

Munktellstaden

Offentligt projekt

Munktellstaden

Offentligt projekt

Munktellstaden

Offentligt projekt

Området är gestaltat med utgångspunkt i det öppna och generella, lite karga och stökiga, industrilandskapet. I samråd med kommunen och länsmuseet beslutades tidigt att ytorna även i framtiden skall vara tillgängliga och tillåtande för framtidens verksamheter. Rummet tillåts att definieras av sina högklassiga industribyggnader av bla Cyrillus Johansson samt Ferdinand Boberg, och den nya gestaltningen mera förtydligar och förädlar området med skärpa och karaktär i detaljutformningen.

Grundgestaltningen är väldigt enkel med ett generellt lager av asfalt som botten. Till denna har andra material eller funktioner adderats. Dessa försöker att hitta sin karaktär i industrin men tydliggöra att området har en ny innebörd och betydelse för staden.

Körstråken gestaltas av enkla rena långa friser av stålinfattad smågatsten som tillåts att skära rakt genom stadsdelen trots att alla husen sinsemellan hela tiden är något förskjutna och vridna. Friserna har tagit utgångspunkt i de tydliga startpunkterna i t ex Ferdinand Bobergs gamla valv eller den enorma förvridna eken och har sedan avslutats med ett invik mot fasad eller direkt mot en trafikkorsning. Med friserna styrs den upplevda körytan som på så sätt hålls ned och möjliggör för verksamheterna i området att använda den varierande zonen mellan gata och fasad.

I området finns flertalet platsbildningar som har utformats med samma materialpalett men med ökad detaljeringsgrad. Där stålet, betongen och asfalten har kompletterats med sittytor i kirai-trä.

Beställare: Eskilstuna kommun
Färdigställandeår: xxxx-pågående
Plats: Eskilstuna

 • Joakim Malmquist

  Landskapsarkitekt

 • Anna Wennberg

  Landskapsarkitekt

Området är gestaltat med utgångspunkt i det öppna och generella, lite karga och stökiga, industrilandskapet. I samråd med kommunen och länsmuseet beslutades tidigt att ytorna även i framtiden skall vara tillgängliga och tillåtande för framtidens verksamheter. Rummet tillåts att definieras av sina högklassiga industribyggnader av bla Cyrillus Johansson samt Ferdinand Boberg, och den nya gestaltningen mera förtydligar och förädlar området med skärpa och karaktär i detaljutformningen.

Grundgestaltningen är väldigt enkel med ett generellt lager av asfalt som botten. Till denna har andra material eller funktioner adderats. Dessa försöker att hitta sin karaktär i industrin men tydliggöra att området har en ny innebörd och betydelse för staden.

Körstråken gestaltas av enkla rena långa friser av stålinfattad smågatsten som tillåts att skära rakt genom stadsdelen trots att alla husen sinsemellan hela tiden är något förskjutna och vridna. Friserna har tagit utgångspunkt i de tydliga startpunkterna i t ex Ferdinand Bobergs gamla valv eller den enorma förvridna eken och har sedan avslutats med ett invik mot fasad eller direkt mot en trafikkorsning. Med friserna styrs den upplevda körytan som på så sätt hålls ned och möjliggör för verksamheterna i området att använda den varierande zonen mellan gata och fasad.

I området finns flertalet platsbildningar som har utformats med samma materialpalett men med ökad detaljeringsgrad. Där stålet, betongen och asfalten har kompletterats med sittytor i kirai-trä.

Beställare: Eskilstuna kommun
Färdigställandeår: xxxx-pågående
Plats: Eskilstuna

 • Joakim Malmquist

  Landskapsarkitekt

 • Anna Wennberg

  Landskapsarkitekt

Området är gestaltat med utgångspunkt i det öppna och generella, lite karga och stökiga, industrilandskapet. I samråd med kommunen och länsmuseet beslutades tidigt att ytorna även i framtiden skall vara tillgängliga och tillåtande för framtidens verksamheter. Rummet tillåts att definieras av sina högklassiga industribyggnader av bla Cyrillus Johansson samt Ferdinand Boberg, och den nya gestaltningen mera förtydligar och förädlar området med skärpa och karaktär i detaljutformningen.

Grundgestaltningen är väldigt enkel med ett generellt lager av asfalt som botten. Till denna har andra material eller funktioner adderats. Dessa försöker att hitta sin karaktär i industrin men tydliggöra att området har en ny innebörd och betydelse för staden.

Körstråken gestaltas av enkla rena långa friser av stålinfattad smågatsten som tillåts att skära rakt genom stadsdelen trots att alla husen sinsemellan hela tiden är något förskjutna och vridna. Friserna har tagit utgångspunkt i de tydliga startpunkterna i t ex Ferdinand Bobergs gamla valv eller den enorma förvridna eken och har sedan avslutats med ett invik mot fasad eller direkt mot en trafikkorsning. Med friserna styrs den upplevda körytan som på så sätt hålls ned och möjliggör för verksamheterna i området att använda den varierande zonen mellan gata och fasad.

I området finns flertalet platsbildningar som har utformats med samma materialpalett men med ökad detaljeringsgrad. Där stålet, betongen och asfalten har kompletterats med sittytor i kirai-trä.

Beställare: Eskilstuna kommun
Färdigställandeår: xxxx-pågående
Plats: Eskilstuna

 • Joakim Malmquist

  Landskapsarkitekt

 • Anna Wennberg

  Landskapsarkitekt

Relaterade projekt

 • Park

  Hörsalsparken

Relaterade projekt

Relaterade projekt

 • Park

  Hörsalsparken

 • Park

  Hörsalsparken