Husby Vreta

Vård- och Omsorgsboende

Husby Vreta

Vård- och Omsorgsboende

Husby Vreta

Vård- och Omsorgsboende

I utkanten av Eskilstuna sker en stor expansion i stadsdelen Skogstorp. En villastruktur byggs ut med flerbostadshus och radhus. Vilket kompletteras med förskolor och vård- och omsorgsboenden.

På en snäv tomt med skogen i ryggen lyckades vi inrymma ett äldreboende med 63 lägenheter. Konceptlägenheternas storlek samt verksamhetens krav på antal boende per avdelning är utgångspunkten i projektet. Effektiva våningsplan som knyts ihop med ett centralt trapphus.

Beställarens vilja att bygga projektet med den senaste tekniken av träbyggnad, KL-trä (korslimmat trä) utmanade oss i och med kombinationen av en otroligt snäv detaljplan och konceptlägenhetens storlek.  Med en förståelse och ett tätt samarbete i hela projektgruppen lyckades vi skapa ett vård- och omsorgsboende som klarar verksamhetens nya arbetsmiljökrav samtidigt som stor vikt lagts vid att skapa en trivsam hemmamiljö för de boende.

 

Beställare: Eskilstuna Kommunfastigheter
Byggstart: Januari 2024
Plats: Eskilstuna

 • Kimona Hogestadh

  Arkitekt

 • Anna Wennberg

  Landskapsarkitekt

 • Hanna Bramford

  Arkitekt

  Visualisering

I utkanten av Eskilstuna sker en stor expansion i stadsdelen Skogstorp. En villastruktur byggs ut med flerbostadshus och radhus. Vilket kompletteras med förskolor och vård- och omsorgsboenden.

På en snäv tomt med skogen i ryggen lyckades vi inrymma ett äldreboende med 63 lägenheter. Konceptlägenheternas storlek samt verksamhetens krav på antal boende per avdelning är utgångspunkten i projektet. Effektiva våningsplan som knyts ihop med ett centralt trapphus.

Beställarens vilja att bygga projektet med den senaste tekniken av träbyggnad, KL-trä (korslimmat trä) utmanade oss i och med kombinationen av en otroligt snäv detaljplan och konceptlägenhetens storlek.  Med en förståelse och ett tätt samarbete i hela projektgruppen lyckades vi skapa ett vård- och omsorgsboende som klarar verksamhetens nya arbetsmiljökrav samtidigt som stor vikt lagts vid att skapa en trivsam hemmamiljö för de boende.

 

Beställare: Eskilstuna Kommunfastigheter
Byggstart: Januari 2024
Plats: Eskilstuna

 • Kimona Hogestadh

  Arkitekt

 • Anna Wennberg

  Landskapsarkitekt

 • Hanna Bramford

  Arkitekt

  Visualisering

I utkanten av Eskilstuna sker en stor expansion i stadsdelen Skogstorp. En villastruktur byggs ut med flerbostadshus och radhus. Vilket kompletteras med förskolor och vård- och omsorgsboenden.

På en snäv tomt med skogen i ryggen lyckades vi inrymma ett äldreboende med 63 lägenheter. Konceptlägenheternas storlek samt verksamhetens krav på antal boende per avdelning är utgångspunkten i projektet. Effektiva våningsplan som knyts ihop med ett centralt trapphus.

Beställarens vilja att bygga projektet med den senaste tekniken av träbyggnad, KL-trä (korslimmat trä) utmanade oss i och med kombinationen av en otroligt snäv detaljplan och konceptlägenhetens storlek.  Med en förståelse och ett tätt samarbete i hela projektgruppen lyckades vi skapa ett vård- och omsorgsboende som klarar verksamhetens nya arbetsmiljökrav samtidigt som stor vikt lagts vid att skapa en trivsam hemmamiljö för de boende.

 

Beställare: Eskilstuna Kommunfastigheter
Byggstart: Januari 2024
Plats: Eskilstuna

 • Kimona Hogestadh

  Arkitekt

 • Anna Wennberg

  Landskapsarkitekt

 • Hanna Bramford

  Arkitekt

  Visualisering

Relaterade projekt

 • Vård- och Omsorgsboende

  Måsta Äng

Relaterade projekt

Relaterade projekt

 • Vård- och Omsorgsboende

  Måsta Äng

 • Vård- och Omsorgsboende

  Måsta Äng