Villa Sanda

Privat boende

Villa Sanda

Privat boende

Villa Sanda

Privat boende

Nominerad Betongpriset 2020
Publicerad i tidskriften Arkitektur

Platsen, på en udde, har en starkt parkliknande karaktär. En paviljong i glas och betong ritas. Utskjutande betongskivor, öppenhet och slutenhet på samma gång. Konstruktionen blir till stor del arkitekturen. Byggnaden är exteriört enkelt grafisk i både struktur och volym. Villan har golv, väggar och tak av betong, både platsgjutet och prefabricerad betong i kombination. Interiört skapas ett rumssamband i fil men med variation på temat. Promenaden både i parken och i byggnaden har varit viktig. Väggpaneler, dörrar och övrig inredning är i douglasgran vilket ger en värme åt rummen. Den äkta och konsekventa materialhanteringen samt det noggranna hantverket blir den rådande känslan och upplevelsen. Processen har präglats av ständig förfining av grundtanken, detta till stor del tack vare den nyfikna och engagerade byggherren. Till villan finns även ett gästhus samt båthus.

 

Beställare: Privat
Färdigställt: 2019
Plats: Sanda

 • Andreas Forsberg

  Arkitekt

Nominerad Betongpriset 2020
Publicerad i tidskriften Arkitektur

Platsen, på en udde, har en starkt parkliknande karaktär. En paviljong i glas och betong ritas. Utskjutande betongskivor, öppenhet och slutenhet på samma gång. Konstruktionen blir till stor del arkitekturen. Byggnaden är exteriört enkelt grafisk i både struktur och volym. Villan har golv, väggar och tak av betong, både platsgjutet och prefabricerad betong i kombination. Interiört skapas ett rumssamband i fil men med variation på temat. Promenaden både i parken och i byggnaden har varit viktig. Väggpaneler, dörrar och övrig inredning är i douglasgran vilket ger en värme åt rummen. Den äkta och konsekventa materialhanteringen samt det noggranna hantverket blir den rådande känslan och upplevelsen. Processen har präglats av ständig förfining av grundtanken, detta till stor del tack vare den nyfikna och engagerade byggherren. Till villan finns även ett gästhus samt båthus.

 

Beställare: Privat
Färdigställt: 2019
Plats: Sanda

 • Andreas Forsberg

  Arkitekt

Nominerad Betongpriset 2020
Publicerad i tidskriften Arkitektur

Platsen, på en udde, har en starkt parkliknande karaktär. En paviljong i glas och betong ritas. Utskjutande betongskivor, öppenhet och slutenhet på samma gång. Konstruktionen blir till stor del arkitekturen. Byggnaden är exteriört enkelt grafisk i både struktur och volym. Villan har golv, väggar och tak av betong, både platsgjutet och prefabricerad betong i kombination. Interiört skapas ett rumssamband i fil men med variation på temat. Promenaden både i parken och i byggnaden har varit viktig. Väggpaneler, dörrar och övrig inredning är i douglasgran vilket ger en värme åt rummen. Den äkta och konsekventa materialhanteringen samt det noggranna hantverket blir den rådande känslan och upplevelsen. Processen har präglats av ständig förfining av grundtanken, detta till stor del tack vare den nyfikna och engagerade byggherren. Till villan finns även ett gästhus samt båthus.

 

Beställare: Privat
Färdigställt: 2019
Plats: Sanda

 • Andreas Forsberg

  Arkitekt

Relaterade projekt

 • Privat boende

  Studio Furillen

Relaterade projekt

Relaterade projekt

 • Privat boende

  Studio Furillen

 • Privat boende

  Studio Furillen